คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดตรัง

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 7° 33.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 36.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดตรัง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 18:20 248° 252° 9.8 18:39 253° - - - F
11 ม.ค. 18:21 248° 16° 252° 33.9 19:35 255° 18:54 254° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:31 255° 259° 20.9 19:14 261° 18:50 260° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:33 266° 267° 9.7 18:52 268° - - - F
10 มี.ค. 18:33 266° 18° 270° 33.7 19:50 273° 19:07 271° A
7 เม.ย. (18:24) 7 เม.ย. 18:31 277° -1° 275° 0.1 18:29 275° - - - F
8 เม.ย. 18:31 278° 13° 278° 24.1 19:29 280° 18:57 279° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:31 287° 284° 16.0 19:10 285° 18:48 284° B
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:36 293° 288° 8.6 18:53 288° - - - F
6 มิ.ย. 18:37 293° 16° 287° 32.6 19:53 289° 19:11 288° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:43 293° -3° 289° 0.7 18:35 288° - - - F
5 ก.ค. 18:43 293° 10° 286° 24.7 19:31 287° 19:04 286° A
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:41 288° 282° 15.0 19:03 283° - - - F
4 ส.ค. 18:40 287° 16° 278° 39.0 19:50 280° 19:11 279° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:29 278° -1° 277° 2.5 18:29 277° - - - F
2 ก.ย. 18:29 278° 10° 272° 26.4 19:12 273° 18:48 273° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:13 267° 266° 11.0 18:33 267° - - - F
2 ต.ค. 18:12 266° 14° 261° 35.0 19:14 263° 18:40 262° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 18:01 256° 256° 17.4 18:36 257° 18:16 257° C
1 พ.ย. 18:01 255° 17° 252° 41.4 19:19 255° 18:36 253° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 18:02 248° 10° 250° 22.7 18:48 252° 18:22 251° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 18:14 247° 251° 4.4 18:21 251° - - - F
30 ธ.ค. 18:15 247° 12° 249° 28.4 19:11 252° 18:40 251° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดตรัง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:37 112° 13° 111° -25.9 05:38 109° 06:11 110° A
10 ม.ค. 06:37 112° 108° -1.9 06:32 108° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:41 106° 19° 111° -39.0 05:12 107° 06:01 10° 109° A
8 ก.พ. 06:41 105° 106° -15.0 06:06 105° 06:25 105° C
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:32 95° 12° 101° -26.4 05:37 99° 06:07 100° A
9 มี.ค. 06:31 94° 95° -2.4 06:29 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:17 83° 16° 95° -36.1 05:06 92° 05:45 94° A
7 เม.ย. 06:17 83° 88° -12.1 05:59 87° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 06:06 73° 82° -20.4 05:30 81° 05:50 81° B
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 06:04 67° 13° 76° -27.9 05:06 75° 05:38 76° A
5 มิ.ย. 06:04 67° -1° 73° -3.9 06:04 73° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 06:09 67° 18° 73° -35.8 04:48 72° 05:33 10° 73° A
4 ก.ค. 06:10 67° 72° -11.8 05:46 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 06:15 72° 10° 74° -21.5 05:28 73° 05:54 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 06:14 81° 15° 79° -33.8 05:07 77° 05:44 78° A
1 ก.ย. 06:14 82° 81° -9.8 05:57 81° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 06:10 93° 88° -25.0 05:28 87° 05:51 88° B
1 ต.ค. 06:10 93° -2° 91° -1.0 06:14 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:09 104° 17° 96° -42.5 04:57 94° 05:37 95° A
30 ต.ค. 06:09 104° 98° -18.5 05:42 97° - - - F
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:18 111° 15° 106° -37.0 05:11 103° 05:48 104° A
29 พ.ย. 06:18 112° 106° -13.0 05:57 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:33 113° 14° 111° -31.3 05:29 109° 06:04 110° A
29 ธ.ค. 06:33 113° 110° -7.3 06:18 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405