คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดตราด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 12° 14.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 30.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดตราด
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 18:01 248° 252° 9.5 18:20 253° - - - F
11 ม.ค. 18:01 248° 16° 250° 33.5 19:17 255° 18:35 253° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:15 255° 10° 258° 20.6 18:59 261° 18:34 259° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:20 266° 267° 9.4 18:39 268° - - - F
10 มี.ค. 18:20 266° 18° 268° 33.4 19:39 273° 18:55 270° A
7 เม.ย. (18:24) 8 เม.ย. 18:22 278° 13° 277° 24.0 19:20 280° 18:48 278° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:25 288° 283° 15.9 19:03 285° 18:42 284° C
8 พ.ค. 18:26 288° 22° 284° 40.0 20:06 288° 19:10 12° 285° A
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:33 293° 288° 8.6 18:47 288° - - - F
6 มิ.ย. 18:33 293° 16° 286° 32.6 19:48 289° 19:06 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:39 294° -3° 289° 0.7 18:30 289° - - - F
5 ก.ค. 18:39 293° 10° 285° 24.7 19:25 287° 18:59 286° A
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:35 288° 282° 14.9 18:55 283° - - - F
4 ส.ค. 18:35 288° 15° 277° 38.9 19:41 280° 19:04 278° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:20 278° -1° 278° 2.3 18:20 278° - - - F
2 ก.ย. 18:20 278° 272° 26.3 19:02 274° 18:38 272° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:00 267° 266° 10.8 18:20 267° - - - F
2 ต.ค. 17:59 266° 13° 260° 34.8 19:00 263° 18:26 261° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:44 256° 256° 17.1 18:19 257° 18:00 256° C
1 พ.ย. 17:44 255° 17° 250° 41.1 19:02 255° 18:19 252° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:43 248° 10° 249° 22.4 18:29 251° 18:03 250° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 17:55 246° 250° 4.0 18:02 251° - - - F
30 ธ.ค. 17:55 247° 12° 248° 28.1 18:52 251° 18:21 250° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดตราด
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:33 113° 13° 113° -25.9 05:33 109° 06:06 111° A
10 ม.ค. 06:34 112° 108° -1.9 06:26 108° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:34 106° 19° 113° -39.1 05:06 107° 05:55 10° 110° A
8 ก.พ. 06:34 105° 107° -15.1 05:59 105° 06:19 106° C
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:22 95° 12° 102° -26.5 05:28 99° 05:58 101° A
9 มี.ค. 06:21 94° 95° -2.5 06:19 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:03 83° 15° 96° -36.3 04:54 93° 05:33 94° A
7 เม.ย. 06:03 83° 88° -12.3 05:46 88° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 05:48 73° 82° -20.7 05:15 81° 05:33 81° C
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:44 67° 12° 77° -28.2 04:49 75° 05:19 76° A
5 มิ.ย. 05:44 67° -1° 72° -4.2 05:46 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 05:49 66° 17° 75° -36.2 04:29 72° 05:14 74° A
4 ก.ค. 05:50 66° 72° -12.2 05:27 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 05:57 72° 10° 75° -21.8 05:10 73° 05:36 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 05:59 81° 15° 80° -34.0 04:51 77° 05:29 79° A
1 ก.ย. 05:59 81° 81° -10.0 05:42 80° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 05:59 93° 10° 89° -25.2 05:15 87° 05:40 88° B
1 ต.ค. 05:59 93° -2° 91° -1.2 06:02 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:02 104° 17° 98° -42.6 04:46 94° 05:28 96° A
30 ต.ค. 06:02 104° 99° -18.6 05:33 98° 05:49 98° E
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:14 112° 15° 108° -37.1 05:03 103° 05:42 105° A
29 พ.ย. 06:14 112° 107° -13.0 05:51 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:29 114° 14° 113° -31.4 05:24 109° 06:00 111° A
29 ธ.ค. 06:30 114° 110° -7.4 06:13 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405