คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดยะลา

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 6° 33.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 18.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดยะลา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 18:15 248° 252° 9.8 18:33 253° - - - F
11 ม.ค. 18:16 248° 16° 253° 33.8 19:29 255° 18:48 254° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:26 255° 259° 20.8 19:08 261° 18:44 260° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:27 266° 267° 9.6 18:45 268° - - - F
10 มี.ค. 18:27 266° 17° 270° 33.6 19:43 273° 19:00 271° A
7 เม.ย. (18:24) 7 เม.ย. 18:23 277° -1° 275° 0.0 18:22 275° - - - F
8 เม.ย. 18:23 278° 13° 278° 24.0 19:21 280° 18:49 279° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:23 287° 284° 15.9 19:02 285° 18:40 284° B
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:28 293° 288° 8.5 18:45 288° - - - F
6 มิ.ย. 18:28 293° 17° 287° 32.5 19:44 289° 19:02 288° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:34 293° -3° 289° 0.6 18:27 288° - - - F
5 ก.ค. 18:34 293° 10° 286° 24.6 19:22 287° 18:56 286° A
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:33 288° 283° 14.8 18:55 283° - - - F
4 ส.ค. 18:32 287° 16° 278° 38.8 19:42 280° 19:03 279° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:22 278° -1° 277° 2.3 18:21 277° - - - F
2 ก.ย. 18:21 278° 10° 272° 26.3 19:05 274° 18:41 273° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:06 267° 266° 10.9 18:26 267° - - - F
2 ต.ค. 18:06 266° 14° 261° 34.9 19:07 263° 18:33 262° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:55 256° 257° 17.3 18:30 258° 18:10 257° C
1 พ.ย. 17:55 255° 17° 252° 41.3 19:13 255° 18:30 254° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:57 248° 10° 250° 22.7 18:42 252° 18:17 251° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 18:09 247° 251° 4.3 18:15 251° - - - F
30 ธ.ค. 18:10 247° 12° 250° 28.3 19:05 252° 18:35 251° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดยะลา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:29 112° 13° 111° -26.0 05:30 109° 06:02 110° A
10 ม.ค. 06:29 112° 108° -2.0 06:24 108° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:33 106° 19° 110° -39.1 05:04 107° 05:53 11° 109° A
8 ก.พ. 06:33 105° 105° -15.1 05:58 104° 06:17 105° C
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:24 95° 12° 101° -26.5 05:29 99° 06:00 100° A
9 มี.ค. 06:24 94° 95° -2.5 06:22 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:11 83° 17° 94° -36.2 04:58 92° 05:39 93° A
7 เม.ย. 06:10 83° 88° -12.2 05:52 88° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 06:00 73° 81° -20.5 05:23 81° 05:44 81° B
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:59 67° 13° 76° -28.0 05:00 75° 05:33 76° A
5 มิ.ย. 05:59 67° -1° 73° -4.0 05:58 73° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 06:04 67° 18° 73° -35.9 04:42 72° 05:28 10° 73° A
4 ก.ค. 06:04 67° 72° -11.9 05:41 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 06:09 72° 10° 74° -21.6 05:23 73° 05:48 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 06:08 81° 15° 79° -33.9 05:01 77° 05:38 78° A
1 ก.ย. 06:08 82° 81° -9.9 05:51 81° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 06:03 93° 88° -25.1 05:21 87° 05:44 88° B
1 ต.ค. 06:03 93° -2° 91° -1.1 06:07 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:01 103° 16° 96° -42.6 04:50 94° 05:29 95° A
30 ต.ค. 06:01 104° 98° -18.6 05:34 97° - - - F
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:09 111° 15° 105° -37.1 05:03 103° 05:40 104° A
29 พ.ย. 06:10 112° 106° -13.1 05:49 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:24 113° 14° 111° -31.5 05:21 108° 05:56 110° A
29 ธ.ค. 06:24 113° 109° -7.5 06:10 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405