คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดบึงกาฬ

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 21.4′ เหนือ ลองจิจูด 103° 39.1′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดบึงกาฬ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 17:57 251° 253° 10.9 18:18 254° - - - F
29 ม.ค. 17:58 251° 16° 251° 34.9 19:13 258° 18:31 254° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:11 262° 261° 20.2 18:54 264° 18:30 262° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:18 274° 271° 8.4 18:35 272° - - - F
29 มี.ค. 18:18 274° 17° 271° 32.4 19:36 277° 18:53 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:26 285° 12° 280° 23.2 19:22 284° 18:51 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:36 293° 286° 15.9 19:10 289° 18:51 287° C
27 พ.ค. 18:36 293° 21° 284° 39.9 20:15 290° 19:20 11° 286° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:45 295° 289° 9.3 18:57 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:45 295° 15° 285° 33.3 19:58 290° 19:17 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:43 291° -2° 289° 2.0 18:38 289° - - - F
24 ก.ค. 18:43 291° 10° 282° 26.0 19:32 286° 19:05 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:27 283° 278° 17.0 18:58 280° 18:41 279° E
23 ส.ค. 18:27 282° 17° 270° 41.0 19:42 275° 19:00 272° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:03 271° 272° 5.6 18:17 273° - - - F
21 ก.ย. 18:03 271° 12° 264° 29.6 18:58 268° 18:27 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:40 259° 258° 15.5 18:14 261° 17:55 259° D
21 ต.ค. 17:39 259° 16° 251° 39.5 18:55 257° 18:13 254° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:28 250° 10° 248° 22.8 18:16 252° 17:49 250° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:33 246° 248° 4.1 17:43 249° - - - F
19 ธ.ค. 17:33 246° 11° 244° 28.1 18:30 249° 17:59 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดบึงกาฬ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:40 109° 10° 113° -24.4 05:50 109° 06:17 111° A
28 ม.ค. 06:40 109° 107° -0.4 06:37 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:27 99° 15° 111° -39.5 05:16 105° 05:56 109° A
26 ก.พ. 06:26 99° 104° -15.5 06:02 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:04 87° 99° -27.9 05:23 95° 05:46 97° B
28 มี.ค. 06:03 87° -2° 90° -3.9 06:08 91° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 05:42 76° 13° 92° -37.6 04:43 88° 05:16 90° A
26 เม.ย. 05:41 75° 84° -13.6 05:30 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:29 68° 78° -21.2 04:57 76° 05:15 77° C
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:31 65° 12° 75° -28.0 04:31 71° 05:04 74° A
24 มิ.ย. 05:31 65° -1° 70° -4.0 05:32 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:40 68° 18° 75° -35.1 04:14 70° 05:02 73° A
23 ก.ค. 05:40 68° 72° -11.1 05:17 70° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 05:48 77° 22° 78° -43.7 04:03 71° 05:01 12° 75° A
21 ส.ค. 05:49 77° 77° -19.7 05:04 74° 05:29 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 05:54 88° 14° 85° -30.6 04:49 80° 05:25 83° A
20 ก.ย. 05:54 89° 86° -6.6 05:44 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 19 ต.ค. 06:00 100° 96° -20.2 05:22 93° 05:43 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:13 110° 16° 106° -36.5 04:59 100° 05:40 103° A
18 พ.ย. 06:13 110° 105° -12.5 05:49 104° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:30 114° 13° 114° -31.0 05:26 108° 06:02 111° A
18 ธ.ค. 06:31 114° 111° -7.0 06:15 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430