คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13° 42.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 05.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดฉะเชิงเทรา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:14 252° 253° 11.1 18:34 255° - - - F
29 ม.ค. 18:14 252° 16° 253° 35.1 19:28 258° 18:47 255° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:24 262° 262° 20.4 19:07 265° 18:43 263° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:27 273° 271° 8.5 18:45 272° - - - F
29 มี.ค. 18:27 274° 17° 273° 32.5 19:44 277° 19:01 275° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:31 285° 12° 281° 23.3 19:28 284° 18:56 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:38 292° 286° 15.9 19:14 288° 18:54 287° C
27 พ.ค. 18:38 292° 21° 285° 39.9 20:18 290° 19:23 11° 287° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:46 294° 289° 9.3 19:00 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:46 294° 16° 286° 33.3 20:02 289° 19:20 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:46 291° -2° 288° 2.0 18:42 288° - - - F
24 ก.ค. 18:46 291° 11° 283° 26.0 19:37 285° 19:09 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:34 282° 278° 17.1 19:05 280° 18:48 279° D
23 ส.ค. 18:33 282° 18° 271° 41.1 19:51 275° 19:08 273° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:13 271° 272° 5.7 18:27 273° - - - F
21 ก.ย. 18:13 271° 13° 265° 29.7 19:10 268° 18:38 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:54 259° 259° 15.7 18:28 261° 18:09 260° C
21 ต.ค. 17:53 259° 17° 252° 39.7 19:10 257° 18:27 255° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:45 250° 10° 249° 23.1 18:33 252° 18:06 251° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:52 246° 249° 4.4 18:01 250° - - - F
19 ธ.ค. 17:52 246° 11° 246° 28.4 18:48 249° 18:17 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดฉะเชิงเทรา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:43 109° 10° 112° -24.4 05:53 109° 06:21 110° A
28 ม.ค. 06:43 109° 107° -0.4 06:42 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:34 99° 16° 110° -39.4 05:21 105° 06:02 107° A
26 ก.พ. 06:34 99° 103° -15.4 06:09 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:15 87° 98° -27.7 05:32 95° 05:56 97° A
28 มี.ค. 06:14 87° -2° 90° -3.7 06:19 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 05:57 76° 14° 91° -37.3 04:54 88° 05:29 90° A
26 เม.ย. 05:57 76° 84° -13.3 05:43 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:47 68° 78° -20.9 05:12 76° 05:32 77° B
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:50 66° 13° 75° -27.7 04:49 72° 05:23 74° A
24 มิ.ย. 05:50 66° -1° 70° -3.7 05:50 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:58 69° 18° 74° -34.8 04:33 70° 05:20 10° 72° A
23 ก.ค. 05:58 69° 72° -10.8 05:35 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:03 77° 22° 76° -43.4 04:20 72° 05:17 12° 75° A
21 ส.ค. 06:03 77° 77° -19.4 05:20 74° 05:44 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:05 88° 14° 84° -30.4 05:03 81° 05:37 83° A
20 ก.ย. 06:05 89° 86° -6.4 05:57 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 19 ต.ค. 06:07 100° 95° -20.1 05:32 93° 05:51 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:16 109° 15° 104° -36.4 05:06 100° 05:45 102° A
18 พ.ย. 06:17 110° 105° -12.4 05:55 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:32 114° 13° 112° -31.0 05:30 108° 06:04 110° A
18 ธ.ค. 06:33 114° 111° -6.9 06:19 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430