คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดจันทบุรี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 12° 36.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 09.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดจันทบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:11 252° 254° 11.1 18:31 255° - - - F
29 ม.ค. 18:12 252° 16° 253° 35.1 19:24 258° 18:44 256° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:20 262° 262° 20.4 19:03 265° 18:39 263° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:23 273° 271° 8.4 18:41 272° - - - F
29 มี.ค. 18:23 274° 17° 273° 32.4 19:39 277° 18:57 275° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:25 285° 12° 281° 23.2 19:22 284° 18:51 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:32 292° 286° 15.8 19:08 288° 18:48 287° C
27 พ.ค. 18:32 292° 21° 286° 39.8 20:12 290° 19:17 12° 287° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:40 294° 289° 9.2 18:54 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:40 294° 16° 286° 33.2 19:56 289° 19:14 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:40 291° -2° 288° 1.9 18:36 288° - - - F
24 ก.ค. 18:40 290° 11° 283° 25.9 19:32 285° 19:03 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:28 282° 278° 17.0 19:00 280° 18:42 279° D
23 ส.ค. 18:28 282° 18° 271° 41.0 19:46 275° 19:03 10° 273° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:09 271° 272° 5.7 18:23 273° - - - F
21 ก.ย. 18:08 271° 13° 265° 29.7 19:05 268° 18:34 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:50 259° 259° 15.7 18:24 261° 18:05 260° D
21 ต.ค. 17:50 259° 17° 253° 39.6 19:07 257° 18:24 255° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:42 250° 10° 250° 23.0 18:30 252° 18:03 251° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:50 246° 249° 4.3 17:58 250° - - - F
19 ธ.ค. 17:50 246° 11° 246° 28.3 18:46 249° 18:15 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดจันทบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:38 109° 10° 111° -24.5 05:47 108° 06:15 110° A
28 ม.ค. 06:38 108° 107° -0.5 06:36 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:29 99° 16° 109° -39.5 05:15 105° 05:56 107° A
26 ก.พ. 06:29 99° 103° -15.5 06:03 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:11 87° 10° 98° -27.7 05:27 95° 05:51 97° A
28 มี.ค. 06:10 87° -2° 90° -3.8 06:14 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 05:54 76° 14° 91° -37.4 04:50 88° 05:25 90° A
26 เม.ย. 05:53 76° 84° -13.4 05:39 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:45 68° 78° -21.0 05:09 77° 05:29 77° B
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:48 66° 13° 75° -27.7 04:46 72° 05:20 73° A
24 มิ.ย. 05:48 66° -1° 70° -3.7 05:47 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:55 69° 18° 74° -34.8 04:30 70° 05:17 10° 72° A
23 ก.ค. 05:55 69° 72° -10.8 05:32 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:00 77° 22° 76° -43.5 04:17 72° 05:14 12° 75° A
21 ส.ค. 06:00 77° 77° -19.5 05:17 75° 05:41 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:01 88° 14° 84° -30.5 04:59 81° 05:33 82° A
20 ก.ย. 06:01 89° 86° -6.5 05:53 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 19 ต.ค. 06:02 100° 94° -20.1 05:27 92° 05:47 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:10 109° 15° 104° -36.5 05:01 100° 05:39 102° A
18 พ.ย. 06:11 110° 104° -12.5 05:50 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:26 114° 13° 112° -31.1 05:24 108° 05:58 110° A
18 ธ.ค. 06:26 114° 110° -7.0 06:13 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430