คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดเชียงราย

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 19° 54.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 50.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดเชียงราย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:10 251° 252° 11.1 18:32 254° - - - F
29 ม.ค. 18:11 251° 16° 250° 35.1 19:27 257° 18:45 254° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:25 262° 261° 20.5 19:09 264° 18:45 262° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:34 274° 271° 8.6 18:52 272° - - - F
29 มี.ค. 18:34 274° 17° 271° 32.6 19:52 277° 19:09 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:43 285° 12° 280° 23.5 19:40 284° 19:08 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:54 293° 286° 16.2 19:29 289° 19:09 287° C
27 พ.ค. 18:54 293° 21° 283° 40.2 20:33 290° 19:38 11° 286° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 19:03 295° 290° 9.6 19:16 291° - - - F
25 มิ.ย. 19:03 295° 15° 285° 33.6 20:16 290° 19:36 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 19:01 292° -2° 289° 2.3 18:56 289° - - - F
24 ก.ค. 19:01 291° 10° 282° 26.3 19:50 286° 19:23 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:44 283° 278° 17.3 19:15 280° 18:58 279° E
23 ส.ค. 18:43 282° 16° 269° 41.2 19:59 275° 19:17 272° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:19 271° 271° 5.8 18:34 273° - - - F
21 ก.ย. 18:18 271° 12° 263° 29.8 19:14 268° 18:43 265° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:54 259° 258° 15.7 18:29 261° 18:09 259° D
21 ต.ค. 17:53 259° 16° 250° 39.7 19:09 257° 18:27 253° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:40 249° 10° 248° 23.0 18:29 252° 18:02 250° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:45 245° 248° 4.3 17:56 249° - - - F
19 ธ.ค. 17:46 245° 11° 243° 28.3 18:43 249° 18:11 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดเชียงราย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:57 109° 10° 114° -24.1 06:08 109° 06:35 111° B
28 ม.ค. 06:57 109° 107° -0.1 06:55 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:43 99° 14° 112° -39.2 05:34 106° 06:12 109° A
26 ก.พ. 06:43 99° 104° -15.2 06:19 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:19 87° 99° -27.6 05:39 95° 06:01 97° B
28 มี.ค. 06:18 87° -2° 90° -3.6 06:24 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 05:56 76° 12° 92° -37.3 04:58 88° 05:30 90° A
26 เม.ย. 05:55 75° 84° -13.3 05:45 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:42 67° 78° -21.0 05:11 76° 05:28 77° C
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:43 65° 12° 75° -27.8 04:45 71° 05:17 74° A
24 มิ.ย. 05:43 65° -1° 69° -3.8 05:45 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:53 68° 17° 75° -34.9 04:28 69° 05:15 73° A
23 ก.ค. 05:53 68° 72° -10.9 05:31 70° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:02 76° 22° 79° -43.4 04:16 71° 05:15 12° 76° A
21 ส.ค. 06:02 77° 78° -19.4 05:18 74° 05:43 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:09 88° 14° 86° -30.3 05:03 80° 05:40 83° A
20 ก.ย. 06:09 89° 86° -6.3 06:00 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 18 ต.ค. 06:16 100° 20° 96° -43.9 04:45 88° 05:36 11° 92° A
19 ต.ค. 06:17 100° 96° -19.9 05:38 93° 06:00 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:30 110° 16° 107° -36.2 05:16 100° 05:57 104° A
18 พ.ย. 06:31 110° 106° -12.2 06:07 104° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:49 115° 13° 115° -30.7 05:44 109° 06:20 112° A
18 ธ.ค. 06:49 115° 112° -6.7 06:34 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430