คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดชุมพร

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 10° 30.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 10.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดชุมพร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:26 252° 254° 11.3 18:46 255° - - - F
29 ม.ค. 18:26 252° 16° 254° 35.3 19:38 258° 18:58 256° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:33 262° 263° 20.6 19:16 265° 18:52 264° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:34 273° 271° 8.6 18:53 272° - - - F
29 มี.ค. 18:34 274° 17° 274° 32.6 19:50 277° 19:08 275° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:35 284° 12° 281° 23.3 19:32 284° 19:01 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:41 292° 287° 16.0 19:18 288° 18:57 287° C
27 พ.ค. 18:41 292° 22° 287° 40.0 20:21 289° 19:25 12° 287° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:48 294° 289° 9.3 19:04 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:48 294° 16° 286° 33.3 20:05 289° 19:22 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:49 290° -2° 288° 2.1 18:46 288° - - - F
24 ก.ค. 18:49 290° 11° 283° 26.1 19:42 285° 19:12 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:38 282° 278° 17.2 19:11 280° 18:53 279° D
23 ส.ค. 18:38 282° 18° 272° 41.1 19:58 275° 19:13 10° 273° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:21 271° 272° 5.9 18:34 273° - - - F
21 ก.ย. 18:20 271° 13° 266° 29.9 19:18 268° 18:46 267° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 18:04 259° 260° 15.9 18:38 261° 18:19 260° C
21 ต.ค. 18:03 259° 17° 253° 39.9 19:21 257° 18:38 255° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:57 250° 10° 250° 23.3 18:45 253° 18:18 251° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 18:05 246° 250° 4.6 18:14 250° - - - F
19 ธ.ค. 18:06 246° 12° 247° 28.6 19:01 250° 18:31 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดชุมพร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:47 109° 10° 111° -24.3 05:57 108° 06:24 110° A
28 ม.ค. 06:47 108° -1° 106° -0.3 06:46 106° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:40 99° 16° 109° -39.3 05:25 105° 06:07 107° A
26 ก.พ. 06:39 99° 103° -15.3 06:14 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:23 87° 10° 97° -27.5 05:38 95° 06:03 96° A
28 มี.ค. 06:23 87° -2° 90° -3.6 06:27 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 06:08 76° 15° 91° -37.1 05:03 88° 05:39 89° A
26 เม.ย. 06:07 76° 84° -13.1 05:53 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 06:00 69° 78° -20.7 05:24 77° 05:44 77° B
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 06:03 66° 13° 74° -27.4 05:01 72° 05:36 73° A
24 มิ.ย. 06:04 66° -1° 71° -3.4 06:03 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 06:10 69° 18° 73° -34.6 04:46 70° 05:33 10° 72° A
23 ก.ค. 06:11 69° 72° -10.6 05:48 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:14 77° 22° 75° -43.3 04:33 72° 05:29 12° 74° A
21 ส.ค. 06:14 78° 76° -19.3 05:32 75° 05:55 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:13 88° 13° 83° -30.3 05:13 81° 05:46 82° A
20 ก.ย. 06:13 89° 85° -6.3 06:06 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 18 ต.ค. 06:12 100° 19° 92° -44.0 04:50 88° 05:36 10° 90° A
19 ต.ค. 06:12 100° 94° -20.0 05:39 92° 05:58 93° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:19 109° 15° 103° -36.4 05:12 99° 05:49 101° A
18 พ.ย. 06:20 109° 104° -12.4 06:00 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:34 114° 13° 111° -30.9 05:33 108° 06:07 109° A
18 ธ.ค. 06:34 114° 110° -6.9 06:22 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430