คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดกาฬสินธุ์

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 26.0′ เหนือ ลองจิจูด 103° 30.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดกาฬสินธุ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:01 251° 253° 10.9 18:21 254° - - - F
29 ม.ค. 18:01 252° 16° 252° 34.9 19:15 258° 18:34 255° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:12 262° 261° 20.3 18:55 264° 18:32 263° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:18 274° 271° 8.4 18:36 272° - - - F
29 มี.ค. 18:18 274° 17° 272° 32.4 19:35 277° 18:53 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:24 285° 12° 280° 23.2 19:21 284° 18:49 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:33 292° 286° 15.8 19:08 289° 18:49 287° C
27 พ.ค. 18:33 293° 21° 284° 39.8 20:12 290° 19:17 11° 287° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:42 295° 289° 9.2 18:55 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:42 295° 15° 285° 33.2 19:56 289° 19:15 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:41 291° -2° 289° 1.9 18:36 288° - - - F
24 ก.ค. 18:41 291° 10° 283° 25.9 19:31 286° 19:03 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:26 282° 278° 17.0 18:57 280° 18:40 279° E
23 ส.ค. 18:26 282° 17° 270° 40.9 19:42 275° 19:00 273° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:04 271° 272° 5.6 18:18 273° - - - F
21 ก.ย. 18:03 271° 12° 264° 29.6 18:59 268° 18:28 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:42 259° 259° 15.5 18:16 261° 17:57 260° D
21 ต.ค. 17:41 259° 16° 251° 39.5 18:57 257° 18:15 254° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:31 250° 10° 249° 22.8 18:19 252° 17:52 250° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:37 246° 249° 4.1 17:47 249° - - - F
19 ธ.ค. 17:38 246° 11° 245° 28.1 18:34 249° 18:03 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดกาฬสินธุ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:38 109° 10° 113° -24.5 05:47 109° 06:15 111° A
28 ม.ค. 06:37 109° 107° -0.5 06:35 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:26 99° 15° 111° -39.5 05:14 105° 05:54 108° A
26 ก.พ. 06:26 99° 104° -15.5 06:01 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:05 87° 98° -27.9 05:23 95° 05:46 97° A
28 มี.ค. 06:04 87° -2° 90° -3.9 06:09 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 05:45 76° 13° 92° -37.5 04:44 88° 05:18 90° A
26 เม.ย. 05:44 76° 84° -13.5 05:32 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:33 68° 78° -21.2 05:00 76° 05:18 78° C
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:35 65° 12° 75° -27.9 04:35 72° 05:08 74° A
24 มิ.ย. 05:35 65° -1° 70° -3.9 05:35 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:44 69° 18° 75° -35.0 04:18 70° 05:06 10° 73° A
23 ก.ค. 05:44 69° 72° -11.0 05:21 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 05:51 77° 22° 78° -43.6 04:06 72° 05:04 12° 75° A
21 ส.ค. 05:51 77° 77° -19.6 05:07 74° 05:32 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 05:55 88° 14° 85° -30.6 04:51 80° 05:26 83° A
20 ก.ย. 05:55 89° 86° -6.6 05:46 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 19 ต.ค. 05:59 100° 95° -20.2 05:22 93° 05:43 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:10 110° 16° 105° -36.5 04:58 100° 05:38 103° A
18 พ.ย. 06:11 110° 105° -12.5 05:48 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:27 114° 13° 113° -31.0 05:24 108° 05:59 111° A
18 ธ.ค. 06:28 114° 111° -7.0 06:13 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430