คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดกำแพงเพชร

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 28.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 30.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดกำแพงเพชร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:16 251° 253° 11.2 18:37 254° - - - F
29 ม.ค. 18:17 252° 16° 252° 35.2 19:32 258° 18:50 255° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:28 262° 261° 20.5 19:12 264° 18:48 263° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:34 274° 271° 8.6 18:52 272° - - - F
29 มี.ค. 18:34 274° 17° 272° 32.6 19:52 277° 19:09 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:40 285° 12° 280° 23.4 19:37 284° 19:06 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:49 292° 286° 16.1 19:25 289° 19:05 287° C
27 พ.ค. 18:49 293° 21° 284° 40.1 20:29 290° 19:34 11° 287° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:58 295° 289° 9.5 19:11 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:58 295° 16° 285° 33.5 20:12 289° 19:31 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:57 291° -2° 289° 2.2 18:53 288° - - - F
24 ก.ค. 18:57 291° 11° 283° 26.2 19:47 286° 19:19 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:42 282° 278° 17.2 19:14 280° 18:56 279° D
23 ส.ค. 18:42 282° 17° 270° 41.2 19:59 275° 19:16 272° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:20 271° 272° 5.9 18:34 273° - - - F
21 ก.ย. 18:19 271° 12° 264° 29.8 19:16 268° 18:44 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:58 259° 259° 15.8 18:33 261° 18:13 260° C
21 ต.ค. 17:57 259° 16° 251° 39.8 19:14 257° 18:31 254° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:47 250° 10° 249° 23.1 18:36 252° 18:09 250° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:53 246° 249° 4.4 18:03 249° - - - F
19 ธ.ค. 17:54 246° 11° 245° 28.4 18:50 249° 18:19 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดกำแพงเพชร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:54 109° 10° 112° -24.2 06:04 109° 06:32 111° A
28 ม.ค. 06:54 109° 107° -0.2 06:52 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:42 99° 15° 111° -39.2 05:31 105° 06:11 108° A
26 ก.พ. 06:42 99° 103° -15.3 06:18 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:21 87° 98° -27.6 05:39 95° 06:02 97° A
28 มี.ค. 06:20 87° -2° 90° -3.6 06:25 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 06:01 76° 13° 92° -37.2 05:00 88° 05:34 90° A
26 เม.ย. 06:00 76° 84° -13.3 05:48 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:49 68° 78° -20.9 05:16 76° 05:34 77° C
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:51 65° 12° 75° -27.6 04:51 72° 05:24 74° A
24 มิ.ย. 05:51 65° -1° 70° -3.6 05:52 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 06:00 69° 18° 75° -34.7 04:35 70° 05:22 73° A
23 ก.ค. 06:00 69° 72° -10.7 05:37 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:07 77° 22° 78° -43.4 04:23 72° 05:21 12° 75° A
21 ส.ค. 06:07 77° 77° -19.4 05:24 74° 05:48 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:11 88° 14° 85° -30.3 05:07 80° 05:42 83° A
20 ก.ย. 06:11 89° 86° -6.3 06:02 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 18 ต.ค. 06:15 100° 20° 94° -43.9 04:47 88° 05:36 11° 91° A
19 ต.ค. 06:15 100° 95° -19.9 05:39 93° 05:59 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:27 110° 15° 105° -36.2 05:15 100° 05:55 103° A
18 พ.ย. 06:27 110° 105° -12.2 06:05 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:43 114° 13° 113° -30.8 05:40 108° 06:15 111° A
18 ธ.ค. 06:44 114° 111° -6.8 06:30 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430