คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดเลย

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 29.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 43.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดเลย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:06 251° 253° 11.0 18:27 254° - - - F
29 ม.ค. 18:07 252° 16° 251° 35.0 19:21 258° 18:40 254° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:19 262° 261° 20.4 19:02 264° 18:38 263° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:26 274° 271° 8.5 18:43 272° - - - F
29 มี.ค. 18:26 274° 17° 271° 32.5 19:43 277° 19:00 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:32 285° 12° 280° 23.3 19:29 284° 18:58 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:42 293° 286° 16.0 19:17 289° 18:58 287° C
27 พ.ค. 18:42 293° 21° 284° 40.0 20:22 290° 19:26 11° 287° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:51 295° 289° 9.4 19:04 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:51 295° 15° 285° 33.4 20:05 289° 19:24 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:50 291° -2° 289° 2.1 18:45 289° - - - F
24 ก.ค. 18:49 291° 10° 283° 26.1 19:39 286° 19:12 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:34 282° 278° 17.1 19:05 280° 18:48 279° E
23 ส.ค. 18:34 282° 17° 270° 41.1 19:50 275° 19:08 272° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:11 271° 272° 5.7 18:25 273° - - - F
21 ก.ย. 18:10 271° 12° 264° 29.7 19:07 268° 18:35 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:48 259° 258° 15.6 18:23 261° 18:04 260° D
21 ต.ค. 17:47 259° 16° 251° 39.6 19:04 257° 18:21 254° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:37 250° 10° 248° 22.9 18:25 252° 17:58 250° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:42 246° 249° 4.2 17:52 249° - - - F
19 ธ.ค. 17:43 246° 11° 244° 28.2 18:40 249° 18:08 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดเลย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:46 109° 10° 113° -24.3 05:56 109° 06:24 111° A
28 ม.ค. 06:46 109° 107° -0.3 06:44 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:34 99° 15° 111° -39.4 05:23 105° 06:03 108° A
26 ก.พ. 06:34 99° 104° -15.4 06:09 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:12 87° 98° -27.7 05:31 95° 05:54 97° A
28 มี.ค. 06:11 87° -2° 90° -3.8 06:16 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 05:51 76° 13° 92° -37.4 04:51 88° 05:24 90° A
26 เม.ย. 05:50 76° 84° -13.4 05:39 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:39 68° 78° -21.1 05:06 76° 05:24 77° C
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:40 65° 12° 75° -27.8 04:41 71° 05:14 74° A
24 มิ.ย. 05:40 65° -1° 70° -3.8 05:41 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:49 68° 18° 75° -34.9 04:24 70° 05:11 73° A
23 ก.ค. 05:49 69° 72° -10.9 05:27 70° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 05:57 77° 22° 78° -43.5 04:12 71° 05:10 12° 75° A
21 ส.ค. 05:57 77° 77° -19.5 05:13 74° 05:38 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:02 88° 14° 85° -30.5 04:57 80° 05:33 83° A
20 ก.ย. 06:02 89° 86° -6.4 05:53 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 19 ต.ค. 06:07 100° 95° -20.1 05:30 93° 05:51 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:19 110° 16° 106° -36.4 05:06 100° 05:47 103° A
18 พ.ย. 06:20 110° 105° -12.4 05:56 104° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:37 114° 13° 114° -30.9 05:32 108° 06:08 111° A
18 ธ.ค. 06:37 114° 111° -6.9 06:22 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430