คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดลพบุรี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 48.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 37.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดลพบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:14 252° 253° 11.1 18:35 255° - - - F
29 ม.ค. 18:15 252° 16° 253° 35.1 19:29 258° 18:48 255° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:25 262° 262° 20.5 19:08 264° 18:44 263° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:29 273° 271° 8.6 18:47 272° - - - F
29 มี.ค. 18:29 274° 17° 272° 32.6 19:46 277° 19:04 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:34 285° 12° 280° 23.3 19:31 284° 18:59 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:42 292° 286° 16.0 19:18 288° 18:58 287° C
27 พ.ค. 18:42 292° 21° 285° 40.0 20:22 290° 19:26 11° 287° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:50 294° 289° 9.3 19:04 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:50 294° 16° 285° 33.3 20:05 289° 19:24 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:50 291° -2° 289° 2.1 18:46 288° - - - F
24 ก.ค. 18:50 291° 11° 283° 26.1 19:41 286° 19:12 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:36 282° 278° 17.1 19:08 280° 18:50 279° D
23 ส.ค. 18:36 282° 17° 271° 41.1 19:53 275° 19:10 273° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:15 271° 272° 5.8 18:29 273° - - - F
21 ก.ย. 18:15 271° 13° 265° 29.8 19:11 268° 18:40 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:55 259° 259° 15.7 18:29 261° 18:10 260° C
21 ต.ค. 17:54 259° 17° 252° 39.7 19:11 257° 18:28 254° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:45 250° 10° 249° 23.1 18:33 252° 18:06 251° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:52 246° 249° 4.4 18:01 250° - - - F
19 ธ.ค. 17:52 246° 11° 245° 28.4 18:49 249° 18:17 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดลพบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:47 109° 10° 112° -24.3 05:57 109° 06:25 110° A
28 ม.ค. 06:47 109° 107° -0.3 06:45 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:37 99° 15° 110° -39.3 05:24 105° 06:05 108° A
26 ก.พ. 06:36 99° 103° -15.3 06:11 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:17 87° 98° -27.7 05:34 95° 05:58 97° A
28 มี.ค. 06:16 87° -2° 90° -3.7 06:21 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 05:58 76° 14° 92° -37.3 04:56 88° 05:30 90° A
26 เม.ย. 05:57 76° 84° -13.3 05:45 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:48 68° 78° -20.9 05:13 76° 05:32 77° C
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:50 65° 13° 75° -27.7 04:49 72° 05:23 74° A
24 มิ.ย. 05:50 65° -1° 70° -3.7 05:50 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:58 69° 18° 74° -34.8 04:33 70° 05:20 10° 73° A
23 ก.ค. 05:58 69° 72° -10.8 05:35 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:04 77° 22° 77° -43.4 04:21 72° 05:18 12° 75° A
21 ส.ค. 06:04 77° 77° -19.4 05:21 74° 05:45 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:06 88° 14° 84° -30.4 05:04 81° 05:39 83° A
20 ก.ย. 06:06 89° 86° -6.4 05:58 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 19 ต.ค. 06:10 100° 95° -20.0 05:34 93° 05:54 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:20 109° 15° 105° -36.4 05:09 100° 05:48 102° A
18 พ.ย. 06:20 110° 105° -12.3 05:58 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:36 114° 13° 113° -30.9 05:33 108° 06:08 110° A
18 ธ.ค. 06:36 114° 111° -6.9 06:22 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430