คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 19° 16.0′ เหนือ ลองจิจูด 97° 56.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:19 251° 252° 11.2 18:40 254° - - - F
29 ม.ค. 18:19 251° 16° 251° 35.2 19:35 257° 18:53 254° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:33 262° 261° 20.6 19:17 264° 18:53 262° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:41 274° 271° 8.8 18:59 272° - - - F
29 มี.ค. 18:41 274° 17° 271° 32.8 20:00 277° 19:16 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:49 285° 12° 280° 23.6 19:47 284° 19:15 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 19:00 293° 286° 16.3 19:36 289° 19:16 287° C
27 พ.ค. 19:01 293° 21° 284° 40.3 20:40 290° 19:45 11° 286° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 19:09 295° 290° 9.7 19:23 290° - - - F
25 มิ.ย. 19:10 295° 15° 285° 33.7 20:23 290° 19:42 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 19:08 292° -2° 289° 2.4 19:03 289° - - - F
24 ก.ค. 19:07 291° 10° 282° 26.4 19:57 286° 19:30 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:51 283° 278° 17.4 19:22 280° 19:05 279° E
23 ส.ค. 18:50 282° 17° 270° 41.4 20:06 275° 19:24 272° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:26 271° 271° 6.0 18:41 273° - - - F
21 ก.ย. 18:26 271° 12° 263° 29.9 19:22 268° 18:51 265° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 18:02 259° 258° 15.8 18:37 261° 18:18 259° C
21 ต.ค. 18:01 259° 16° 250° 39.8 19:17 257° 18:35 253° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:49 250° 10° 248° 23.1 18:38 252° 18:11 250° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:54 245° 248° 4.4 18:05 249° - - - F
19 ธ.ค. 17:54 245° 11° 244° 28.4 18:52 249° 18:20 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 07:04 109° 10° 113° -24.0 06:15 109° 06:42 111° B
28 ม.ค. 07:04 109° 107° -0.0 07:02 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:51 99° 14° 112° -39.1 05:41 106° 06:20 109° A
26 ก.พ. 06:50 99° 104° -15.1 06:27 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:27 87° 99° -27.5 05:47 95° 06:09 97° B
28 มี.ค. 06:26 87° -2° 90° -3.5 06:32 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 06:04 76° 12° 92° -37.2 05:06 88° 05:38 90° A
26 เม.ย. 06:03 75° 84° -13.2 05:53 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:51 67° 78° -20.9 05:20 76° 05:37 77° C
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:52 65° 12° 75° -27.6 04:54 71° 05:26 74° A
24 มิ.ย. 05:52 65° -1° 70° -3.6 05:54 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 06:01 68° 17° 75° -34.7 04:37 69° 05:24 73° A
23 ก.ค. 06:02 68° 72° -10.7 05:40 70° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:10 76° 22° 79° -43.3 04:25 71° 05:24 12° 76° A
21 ส.ค. 06:11 77° 77° -19.3 05:27 74° 05:51 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:17 88° 14° 85° -30.2 05:12 80° 05:48 83° A
20 ก.ย. 06:17 89° 86° -6.2 06:08 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 18 ต.ค. 06:23 100° 20° 95° -43.8 04:53 88° 05:43 11° 92° A
19 ต.ค. 06:24 100° 96° -19.8 05:46 93° 06:07 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:37 110° 16° 107° -36.1 05:23 100° 06:04 103° A
18 พ.ย. 06:38 110° 106° -12.1 06:14 104° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:55 115° 13° 114° -30.6 05:51 109° 06:26 112° A
18 ธ.ค. 06:56 115° 112° -6.6 06:41 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430