คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดนครราชสีมา

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 58.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 07.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดนครราชสีมา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:08 251° 253° 11.0 18:28 255° - - - F
29 ม.ค. 18:09 252° 16° 252° 35.0 19:22 258° 18:41 255° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:19 262° 262° 20.4 19:02 264° 18:38 263° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:23 273° 271° 8.5 18:41 272° - - - F
29 มี.ค. 18:23 274° 17° 272° 32.5 19:40 277° 18:58 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:28 285° 12° 280° 23.2 19:25 284° 18:53 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:36 292° 286° 15.9 19:12 288° 18:52 287° C
27 พ.ค. 18:36 292° 21° 285° 39.9 20:16 290° 19:21 11° 287° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:44 295° 289° 9.2 18:58 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:45 294° 16° 285° 33.2 19:59 289° 19:18 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:44 291° -2° 289° 2.0 18:40 288° - - - F
24 ก.ค. 18:44 291° 11° 283° 26.0 19:35 286° 19:06 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:31 282° 278° 17.0 19:02 280° 18:44 279° D
23 ส.ค. 18:30 282° 17° 271° 41.0 19:47 275° 19:04 273° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:09 271° 272° 5.7 18:23 273° - - - F
21 ก.ย. 18:09 271° 13° 265° 29.7 19:05 268° 18:34 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:48 259° 259° 15.6 18:23 261° 18:04 260° D
21 ต.ค. 17:48 259° 17° 252° 39.6 19:04 257° 18:22 254° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:39 250° 10° 249° 23.0 18:27 252° 18:00 251° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:45 246° 249° 4.3 17:55 250° - - - F
19 ธ.ค. 17:46 246° 11° 245° 28.3 18:42 249° 18:11 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดนครราชสีมา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:41 109° 10° 112° -24.4 05:51 109° 06:19 110° A
28 ม.ค. 06:41 109° 107° -0.4 06:39 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:31 99° 15° 110° -39.4 05:18 105° 05:59 108° A
26 ก.พ. 06:30 99° 103° -15.4 06:05 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:11 87° 98° -27.8 05:28 95° 05:52 97° A
28 มี.ค. 06:10 87° -2° 90° -3.8 06:15 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 05:52 76° 14° 92° -37.4 04:50 88° 05:24 90° A
26 เม.ย. 05:51 76° 84° -13.4 05:38 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:41 68° 78° -21.0 05:07 76° 05:26 78° C
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:43 65° 13° 75° -27.8 04:43 72° 05:16 74° A
24 มิ.ย. 05:44 65° -1° 70° -3.8 05:43 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:52 69° 18° 74° -34.9 04:26 70° 05:14 10° 73° A
23 ก.ค. 05:52 69° 72° -10.9 05:29 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 05:58 77° 22° 77° -43.5 04:14 72° 05:12 12° 75° A
21 ส.ค. 05:58 77° 77° -19.5 05:15 74° 05:39 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:00 88° 14° 84° -30.5 04:57 80° 05:32 83° A
20 ก.ย. 06:00 89° 86° -6.5 05:52 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 19 ต.ค. 06:04 100° 95° -20.1 05:28 93° 05:48 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:14 109° 15° 105° -36.5 05:03 100° 05:42 102° A
18 พ.ย. 06:14 110° 105° -12.4 05:52 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:30 114° 13° 113° -31.0 05:27 108° 06:02 110° A
18 ธ.ค. 06:31 114° 111° -7.0 06:16 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430