คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดน่าน

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 47.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 47.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดน่าน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:08 251° 253° 11.0 18:29 254° - - - F
29 ม.ค. 18:09 251° 16° 251° 35.0 19:24 258° 18:42 254° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:22 262° 261° 20.4 19:06 264° 18:41 262° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:30 274° 271° 8.6 18:47 272° - - - F
29 มี.ค. 18:30 274° 17° 271° 32.6 19:48 277° 19:05 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:38 285° 12° 280° 23.4 19:35 284° 19:03 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:48 293° 286° 16.1 19:23 289° 19:04 287° C
27 พ.ค. 18:48 293° 21° 284° 40.1 20:28 290° 19:33 11° 286° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:57 295° 289° 9.5 19:10 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:57 295° 15° 285° 33.5 20:11 290° 19:30 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:56 291° -2° 289° 2.2 18:51 289° - - - F
24 ก.ค. 18:55 291° 10° 282° 26.2 19:45 286° 19:17 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:39 283° 278° 17.2 19:10 280° 18:53 279° E
23 ส.ค. 18:39 282° 17° 270° 41.2 19:54 275° 19:12 272° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:15 271° 272° 5.8 18:29 273° - - - F
21 ก.ย. 18:14 271° 12° 264° 29.8 19:10 268° 18:39 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:51 259° 258° 15.7 18:26 261° 18:06 259° D
21 ต.ค. 17:50 259° 16° 250° 39.7 19:06 257° 18:24 254° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:38 250° 10° 248° 23.0 18:27 252° 18:00 250° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:44 246° 248° 4.2 17:54 249° - - - F
19 ธ.ค. 17:44 245° 11° 244° 28.2 18:41 249° 18:09 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดน่าน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:52 109° 10° 113° -24.2 06:02 109° 06:30 111° A
28 ม.ค. 06:52 109° 107° -0.2 06:50 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:39 99° 15° 111° -39.3 05:28 105° 06:08 109° A
26 ก.พ. 06:38 99° 104° -15.3 06:14 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:15 87° 99° -27.7 05:35 95° 05:57 97° B
28 มี.ค. 06:14 87° -2° 90° -3.7 06:20 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 05:53 76° 13° 92° -37.4 04:55 88° 05:27 90° A
26 เม.ย. 05:52 75° 84° -13.4 05:42 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:40 68° 78° -21.1 05:08 76° 05:26 77° C
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:41 65° 12° 75° -27.8 04:43 71° 05:15 74° A
24 มิ.ย. 05:41 65° -1° 70° -3.8 05:43 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:51 68° 18° 75° -34.9 04:26 70° 05:13 73° A
23 ก.ค. 05:51 68° 72° -10.9 05:28 70° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 05:59 77° 22° 78° -43.5 04:14 71° 05:13 12° 75° A
21 ส.ค. 06:00 77° 77° -19.5 05:15 74° 05:40 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:05 88° 14° 85° -30.4 05:00 80° 05:36 83° A
20 ก.ย. 06:05 89° 86° -6.4 05:56 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 18 ต.ค. 06:12 100° 20° 95° -44.0 04:42 88° 05:32 11° 92° A
19 ต.ค. 06:12 100° 96° -20.0 05:34 93° 05:55 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:25 110° 16° 106° -36.3 05:11 100° 05:52 103° A
18 พ.ย. 06:25 110° 106° -12.3 06:02 104° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:43 114° 13° 114° -30.8 05:38 109° 06:14 111° A
18 ธ.ค. 06:43 114° 112° -6.8 06:28 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430