คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดปัตตานี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 6° 52.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 16.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดปัตตานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:22 252° 254° 11.3 18:41 255° - - - F
29 ม.ค. 18:23 252° 16° 255° 35.3 19:33 258° 18:54 257° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:27 262° 263° 20.5 19:09 265° 18:45 264° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:25 273° 271° 8.5 18:44 272° - - - F
29 มี.ค. 18:25 274° 17° 275° 32.5 19:40 277° 18:58 276° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:23 284° 13° 282° 23.1 19:20 283° 18:48 283° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:26 291° 287° 15.7 19:04 288° 18:43 287° C
27 พ.ค. 18:27 292° 22° 288° 39.7 20:07 289° 19:11 12° 288° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:33 294° 289° 9.1 18:49 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:33 294° 17° 287° 33.1 19:51 289° 19:08 288° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:35 290° -2° 288° 1.8 18:32 288° - - - F
24 ก.ค. 18:35 290° 12° 284° 25.8 19:29 285° 18:59 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:27 282° 279° 17.0 19:00 279° 18:41 279° D
23 ส.ค. 18:26 281° 19° 273° 41.0 19:48 275° 19:03 10° 274° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:12 271° 272° 5.7 18:25 273° - - - F
21 ก.ย. 18:12 271° 13° 266° 29.7 19:10 268° 18:37 267° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:58 260° 260° 15.8 18:32 261° 18:13 261° C
21 ต.ค. 17:58 259° 17° 255° 39.8 19:16 258° 18:32 256° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:54 250° 10° 251° 23.2 18:41 253° 18:15 252° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 18:03 247° 250° 4.6 18:11 250° - - - F
19 ธ.ค. 18:04 247° 11° 248° 28.6 18:58 250° 18:28 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดปัตตานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:33 108° 11° 110° -24.5 05:43 108° 06:11 109° A
28 ม.ค. 06:33 108° -1° 106° -0.5 06:33 106° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:29 99° 17° 108° -39.5 05:13 105° 05:55 106° A
26 ก.พ. 06:29 99° 102° -15.5 06:02 101° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:16 87° 11° 96° -27.7 05:28 95° 05:55 96° A
28 มี.ค. 06:15 87° -1° 90° -3.7 06:18 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 06:03 77° 16° 90° -37.2 04:54 88° 05:33 89° A
26 เม.ย. 06:03 76° 84° -13.2 05:46 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:58 69° 78° -20.8 05:19 77° 05:40 77° B
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 06:01 66° 14° 73° -27.5 04:58 72° 05:33 73° A
24 มิ.ย. 06:02 66° 71° -3.5 05:59 71° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 06:08 69° 18° 72° -34.6 04:42 70° 05:30 10° 72° A
23 ก.ค. 06:08 70° 72° -10.6 05:44 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:09 77° 22° 74° -43.3 04:29 72° 05:24 12° 73° A
21 ส.ค. 06:09 78° 76° -19.3 05:28 75° 05:50 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:05 88° 13° 82° -30.4 05:07 81° 05:39 82° A
20 ก.ย. 06:05 89° 85° -6.4 05:58 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 19 ต.ค. 06:01 100° 93° -20.2 05:30 92° 05:47 93° D
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:06 109° 15° 102° -36.6 05:01 99° 05:37 101° A
18 พ.ย. 06:06 109° 104° -12.6 05:48 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:19 113° 13° 110° -31.2 05:20 108° 05:53 109° A
18 ธ.ค. 06:20 113° 110° -7.2 06:08 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430