คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดพะเยา

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 19° 10.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 55.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดพะเยา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:11 251° 252° 11.1 18:32 254° - - - F
29 ม.ค. 18:12 251° 16° 251° 35.1 19:27 257° 18:45 254° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:25 262° 261° 20.5 19:09 264° 18:45 262° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:33 274° 271° 8.6 18:51 272° - - - F
29 มี.ค. 18:34 274° 17° 271° 32.6 19:52 277° 19:08 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:41 285° 12° 280° 23.4 19:39 284° 19:07 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:52 293° 286° 16.1 19:27 289° 19:08 287° C
27 พ.ค. 18:53 293° 21° 284° 40.2 20:32 290° 19:37 11° 286° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 19:01 295° 290° 9.5 19:14 290° - - - F
25 มิ.ย. 19:01 295° 15° 285° 33.5 20:15 290° 19:34 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 19:00 292° -2° 289° 2.3 18:55 289° - - - F
24 ก.ค. 18:59 291° 10° 282° 26.2 19:49 286° 19:21 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:43 283° 278° 17.2 19:14 280° 18:57 279° E
23 ส.ค. 18:42 282° 17° 270° 41.2 19:58 275° 19:16 272° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:18 271° 272° 5.8 18:33 273° - - - F
21 ก.ย. 18:18 271° 12° 264° 29.8 19:14 268° 18:43 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:54 259° 258° 15.7 18:29 261° 18:10 259° D
21 ต.ค. 17:53 259° 16° 250° 39.7 19:09 257° 18:27 253° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:41 250° 10° 248° 23.0 18:30 252° 18:03 250° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:46 245° 248° 4.3 17:57 249° - - - F
19 ธ.ค. 17:47 245° 11° 244° 28.3 18:44 249° 18:12 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดพะเยา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:56 109° 10° 113° -24.2 06:06 109° 06:34 111° B
28 ม.ค. 06:56 109° 107° -0.2 06:54 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:43 99° 14° 112° -39.2 05:32 106° 06:11 109° A
26 ก.พ. 06:42 99° 104° -15.3 06:18 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:19 87° 99° -27.6 05:39 95° 06:01 97° B
28 มี.ค. 06:18 87° -2° 90° -3.6 06:24 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 05:56 76° 12° 92° -37.3 04:58 88° 05:30 90° A
26 เม.ย. 05:55 75° 84° -13.3 05:45 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:43 67° 78° -21.0 05:11 76° 05:29 77° C
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:44 65° 12° 75° -27.8 04:46 71° 05:18 74° A
24 มิ.ย. 05:44 65° -1° 70° -3.8 05:46 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:53 68° 17° 75° -34.8 04:29 69° 05:16 73° A
23 ก.ค. 05:54 68° 72° -10.8 05:31 70° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:03 76° 22° 79° -43.4 04:17 71° 05:16 12° 76° A
21 ส.ค. 06:03 77° 77° -19.4 05:19 74° 05:43 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:09 88° 14° 85° -30.3 05:04 80° 05:40 83° A
20 ก.ย. 06:09 89° 86° -6.3 05:59 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 18 ต.ค. 06:15 100° 20° 95° -43.9 04:45 88° 05:35 11° 92° A
19 ต.ค. 06:16 100° 96° -19.9 05:38 93° 05:59 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:29 110° 16° 106° -36.2 05:15 100° 05:56 103° A
18 พ.ย. 06:29 110° 106° -12.2 06:06 104° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:47 114° 13° 114° -30.7 05:42 109° 06:18 112° A
18 ธ.ค. 06:47 115° 112° -6.7 06:32 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430