คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดภูเก็ต

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 7° 53.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 24.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดภูเก็ต
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:33 252° 254° 11.4 18:52 255° - - - F
29 ม.ค. 18:33 252° 16° 255° 35.5 19:44 258° 19:04 257° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:38 262° 263° 20.7 19:20 265° 18:57 264° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:37 273° 271° 8.7 18:56 272° - - - F
29 มี.ค. 18:36 274° 17° 274° 32.7 19:52 277° 19:10 275° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:35 284° 13° 282° 23.3 19:33 283° 19:01 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:39 292° 287° 15.9 19:17 288° 18:56 287° C
27 พ.ค. 18:40 292° 22° 288° 39.9 20:21 289° 19:25 12° 288° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:46 294° 289° 9.3 19:03 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:46 294° 17° 287° 33.3 20:04 289° 19:21 288° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:48 290° -1° 288° 2.1 18:45 288° - - - F
24 ก.ค. 18:48 290° 12° 284° 26.1 19:42 285° 19:12 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:39 282° 279° 17.2 19:12 279° 18:54 279° D
23 ส.ค. 18:39 282° 19° 273° 41.2 20:00 275° 19:15 10° 274° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:24 271° 272° 5.9 18:37 273° - - - F
21 ก.ย. 18:23 271° 13° 266° 29.9 19:22 268° 18:49 267° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 18:09 260° 260° 16.0 18:43 261° 18:24 261° C
21 ต.ค. 18:08 259° 17° 254° 40.0 19:26 257° 18:43 256° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 18:04 250° 10° 251° 23.4 18:51 253° 18:25 252° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 18:13 246° 250° 4.7 18:21 250° - - - F
19 ธ.ค. 18:13 246° 12° 247° 28.7 19:09 250° 18:38 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดภูเก็ต
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:46 109° 11° 110° -24.3 05:56 108° 06:24 109° A
28 ม.ค. 06:46 108° -1° 106° -0.3 06:46 106° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:41 99° 17° 108° -39.3 05:26 105° 06:08 106° A
26 ก.พ. 06:41 99° 102° -15.3 06:15 101° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:27 87° 10° 97° -27.5 05:41 95° 06:06 96° A
28 มี.ค. 06:27 87° -2° 90° -3.5 06:30 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 06:14 77° 15° 90° -37.0 05:06 88° 05:44 89° A
26 เม.ย. 06:13 76° 84° -13.0 05:57 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 06:08 69° 78° -20.6 05:29 77° 05:51 77° B
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 06:11 66° 14° 74° -27.3 05:08 72° 05:43 73° A
24 มิ.ย. 06:11 66° 71° -3.3 06:10 71° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 06:18 69° 18° 72° -34.4 04:53 70° 05:40 10° 72° A
23 ก.ค. 06:18 70° 72° -10.4 05:55 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:19 77° 22° 74° -43.2 04:39 72° 05:35 12° 74° A
21 ส.ค. 06:19 78° 76° -19.2 05:38 75° 06:01 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:16 88° 13° 83° -30.2 05:18 81° 05:50 82° A
20 ก.ย. 06:16 89° 85° -6.2 06:10 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 18 ต.ค. 06:14 100° 18° 91° -44.0 04:53 88° 05:38 10° 90° A
19 ต.ค. 06:14 100° 94° -20.0 05:42 92° 06:00 93° D
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:19 109° 15° 102° -36.4 05:13 99° 05:50 101° A
18 พ.ย. 06:19 109° 104° -12.4 06:01 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:32 113° 13° 110° -30.9 05:33 108° 06:06 109° A
18 ธ.ค. 06:33 113° 110° -6.9 06:21 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430