คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดปราจีนบุรี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 03.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 22.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดปราจีนบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:12 252° 253° 11.1 18:32 255° - - - F
29 ม.ค. 18:13 252° 16° 253° 35.1 19:26 258° 18:45 255° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:22 262° 262° 20.4 19:05 264° 18:41 263° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:26 273° 271° 8.5 18:44 272° - - - F
29 มี.ค. 18:26 274° 17° 272° 32.5 19:43 277° 19:00 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:30 285° 12° 281° 23.2 19:27 284° 18:55 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:38 292° 286° 15.9 19:14 288° 18:54 287° C
27 พ.ค. 18:38 292° 21° 285° 39.9 20:18 290° 19:22 11° 287° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:46 294° 289° 9.3 19:00 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:46 294° 16° 286° 33.3 20:01 289° 19:19 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:46 291° -2° 288° 2.0 18:41 288° - - - F
24 ก.ค. 18:45 291° 11° 283° 26.0 19:37 285° 19:08 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:33 282° 278° 17.1 19:04 280° 18:47 279° D
23 ส.ค. 18:32 282° 18° 271° 41.1 19:50 275° 19:07 273° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:12 271° 272° 5.7 18:26 273° - - - F
21 ก.ย. 18:12 271° 13° 265° 29.7 19:08 268° 18:37 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:52 259° 259° 15.7 18:27 261° 18:08 260° D
21 ต.ค. 17:52 259° 17° 252° 39.7 19:08 257° 18:26 255° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:43 250° 10° 249° 23.0 18:31 252° 18:05 251° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:50 246° 249° 4.3 17:59 250° - - - F
19 ธ.ค. 17:51 246° 11° 245° 28.4 18:47 249° 18:16 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดปราจีนบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:43 109° 10° 112° -24.4 05:53 109° 06:20 110° A
28 ม.ค. 06:43 109° 107° -0.4 06:41 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:33 99° 16° 110° -39.4 05:20 105° 06:01 108° A
26 ก.พ. 06:33 99° 103° -15.4 06:08 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:14 87° 98° -27.7 05:31 95° 05:55 97° A
28 มี.ค. 06:13 87° -2° 90° -3.7 06:18 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 05:56 76° 14° 91° -37.3 04:53 88° 05:28 90° A
26 เม.ย. 05:55 76° 84° -13.3 05:42 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:46 68° 78° -21.0 05:11 76° 05:30 77° B
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:48 66° 13° 75° -27.7 04:47 72° 05:21 74° A
24 มิ.ย. 05:48 66° -1° 70° -3.7 05:48 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:56 69° 18° 74° -34.8 04:31 70° 05:18 10° 72° A
23 ก.ค. 05:56 69° 72° -10.8 05:33 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:02 77° 22° 77° -43.5 04:19 72° 05:16 12° 75° A
21 ส.ค. 06:02 77° 77° -19.5 05:19 74° 05:43 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:03 88° 14° 84° -30.4 05:01 81° 05:36 83° A
20 ก.ย. 06:04 89° 86° -6.4 05:55 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 19 ต.ค. 06:06 100° 95° -20.1 05:31 93° 05:50 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:16 109° 15° 104° -36.4 05:05 100° 05:44 102° A
18 พ.ย. 06:16 110° 105° -12.4 05:54 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:32 114° 13° 112° -31.0 05:29 108° 06:04 110° A
18 ธ.ค. 06:32 114° 111° -7.0 06:18 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430