คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดสระแก้ว

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13° 49.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 04.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดสระแก้ว
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:10 252° 253° 11.1 18:30 255° - - - F
29 ม.ค. 18:10 252° 16° 253° 35.1 19:23 258° 18:43 255° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:20 262° 262° 20.4 19:02 264° 18:39 263° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:23 273° 271° 8.5 18:41 272° - - - F
29 มี.ค. 18:23 274° 17° 273° 32.5 19:40 277° 18:57 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:27 285° 12° 281° 23.2 19:24 284° 18:52 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:34 292° 286° 15.9 19:10 288° 18:50 287° C
27 พ.ค. 18:35 292° 21° 285° 39.9 20:14 290° 19:19 11° 287° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:42 294° 289° 9.2 18:57 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:43 294° 16° 286° 33.2 19:58 289° 19:16 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:42 291° -2° 288° 2.0 18:38 288° - - - F
24 ก.ค. 18:42 291° 11° 283° 26.0 19:33 285° 19:05 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:30 282° 278° 17.0 19:01 280° 18:44 279° D
23 ส.ค. 18:29 282° 18° 271° 41.0 19:47 275° 19:04 273° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:09 271° 272° 5.7 18:23 273° - - - F
21 ก.ย. 18:09 271° 13° 265° 29.7 19:06 268° 18:34 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:50 259° 259° 15.6 18:24 261° 18:05 260° D
21 ต.ค. 17:49 259° 17° 252° 39.6 19:06 257° 18:23 255° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:41 250° 10° 249° 23.0 18:29 252° 18:02 251° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:48 246° 249° 4.3 17:57 250° - - - F
19 ธ.ค. 17:48 246° 11° 246° 28.3 18:44 249° 18:13 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดสระแก้ว
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:40 109° 10° 112° -24.4 05:49 109° 06:17 110° A
28 ม.ค. 06:40 109° 107° -0.4 06:38 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:30 99° 16° 110° -39.4 05:17 105° 05:58 108° A
26 ก.พ. 06:30 99° 103° -15.5 06:05 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:11 87° 98° -27.7 05:28 95° 05:52 97° A
28 มี.ค. 06:11 87° -2° 90° -3.8 06:15 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 05:53 76° 14° 91° -37.4 04:50 88° 05:25 90° A
26 เม.ย. 05:53 76° 84° -13.4 05:39 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:43 68° 78° -21.0 05:08 76° 05:28 77° B
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:46 66° 13° 75° -27.7 04:45 72° 05:19 74° A
24 มิ.ย. 05:46 66° -1° 70° -3.7 05:45 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:54 69° 18° 74° -34.8 04:28 70° 05:16 10° 72° A
23 ก.ค. 05:54 69° 72° -10.8 05:31 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 05:59 77° 22° 77° -43.5 04:16 72° 05:13 12° 75° A
21 ส.ค. 05:59 77° 77° -19.5 05:16 74° 05:40 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:01 88° 14° 84° -30.5 04:59 81° 05:33 83° A
20 ก.ย. 06:01 89° 86° -6.5 05:53 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 19 ต.ค. 06:03 100° 95° -20.1 05:28 92° 05:47 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:12 109° 15° 104° -36.5 05:02 100° 05:41 102° A
18 พ.ย. 06:13 110° 105° -12.5 05:51 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:28 114° 13° 112° -31.0 05:26 108° 06:01 110° A
18 ธ.ค. 06:29 114° 111° -7.0 06:15 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430