คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดสตูล

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 6° 37.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 04.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดสตูล
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:28 252° 254° 11.4 18:46 255° - - - F
29 ม.ค. 18:28 252° 16° 256° 35.4 19:38 258° 18:59 257° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:32 262° 263° 20.6 19:14 265° 18:50 264° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:30 273° 271° 8.6 18:49 272° - - - F
29 มี.ค. 18:29 274° 17° 275° 32.6 19:44 277° 19:03 276° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:27 284° 13° 282° 23.2 19:25 283° 18:53 283° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:31 291° 287° 15.8 19:09 288° 18:48 287° C
27 พ.ค. 18:31 292° 22° 288° 39.8 20:12 289° 19:16 12° 288° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:37 294° 289° 9.1 18:54 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:38 294° 17° 288° 33.1 19:56 289° 19:12 288° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:39 290° -1° 288° 1.9 18:37 288° - - - F
24 ก.ค. 18:39 290° 12° 284° 25.9 19:33 285° 19:03 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:31 282° 279° 17.0 19:04 279° 18:46 279° D
23 ส.ค. 18:31 281° 19° 273° 41.0 19:53 275° 19:07 10° 274° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:17 271° 272° 5.8 18:30 273° - - - F
21 ก.ย. 18:16 271° 13° 266° 29.8 19:15 268° 18:42 267° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 18:03 260° 260° 15.9 18:37 261° 18:18 261° C
21 ต.ค. 18:03 259° 18° 255° 39.9 19:21 258° 18:37 256° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:59 250° 10° 251° 23.3 18:46 253° 18:20 252° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 18:09 247° 250° 4.7 18:16 250° - - - F
19 ธ.ค. 18:09 247° 12° 248° 28.7 19:04 250° 18:33 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดสตูล
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:38 108° 11° 110° -24.5 05:48 108° 06:16 109° A
28 ม.ค. 06:38 108° -1° 106° -0.5 06:37 106° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:34 99° 17° 107° -39.4 05:17 105° 06:00 106° A
26 ก.พ. 06:33 99° 102° -15.4 06:07 101° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:21 87° 11° 96° -27.6 05:33 95° 06:00 96° A
28 มี.ค. 06:20 87° -1° 90° -3.6 06:23 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 06:08 77° 16° 90° -37.1 04:59 88° 05:38 89° A
26 เม.ย. 06:08 76° 84° -13.1 05:51 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 06:03 69° 78° -20.7 05:24 77° 05:45 77° B
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 06:07 66° 14° 73° -27.4 05:03 72° 05:38 73° A
24 มิ.ย. 06:07 66° 71° -3.4 06:05 71° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 06:13 69° 18° 72° -34.5 04:48 70° 05:35 10° 71° A
23 ก.ค. 06:13 70° 72° -10.5 05:50 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:14 77° 22° 74° -43.3 04:34 72° 05:30 12° 73° A
21 ส.ค. 06:14 78° 76° -19.3 05:33 75° 05:56 75° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:10 88° 13° 82° -30.3 05:12 81° 05:44 82° A
20 ก.ย. 06:09 89° 85° -6.3 06:03 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 19 ต.ค. 06:06 100° 93° -20.1 05:35 92° 05:52 93° D
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:10 109° 15° 102° -36.5 05:05 99° 05:41 101° A
18 พ.ย. 06:11 109° 104° -12.5 05:52 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:24 113° 13° 110° -31.1 05:24 108° 05:57 109° A
18 ธ.ค. 06:24 113° 110° -7.1 06:12 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430