คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดศรีสะเกษ

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 07.0′ เหนือ ลองจิจูด 104° 20.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดศรีสะเกษ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 17:59 251° 253° 10.9 18:19 254° - - - F
29 ม.ค. 18:00 252° 16° 252° 34.9 19:13 258° 18:32 255° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:10 262° 262° 20.2 18:52 264° 18:29 263° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:15 273° 271° 8.3 18:32 272° - - - F
29 มี.ค. 18:15 274° 17° 272° 32.3 19:31 277° 18:49 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:19 285° 12° 280° 23.1 19:16 284° 18:44 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:28 292° 286° 15.7 19:03 288° 18:43 287° C
27 พ.ค. 18:28 292° 21° 285° 39.7 20:07 290° 19:12 11° 287° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:36 295° 289° 9.1 18:49 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:36 295° 16° 285° 33.1 19:50 289° 19:09 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:35 291° -2° 289° 1.8 18:31 288° - - - F
24 ก.ค. 18:35 291° 11° 283° 25.8 19:26 286° 18:58 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:22 282° 278° 16.9 18:53 280° 18:36 279° E
23 ส.ค. 18:21 282° 17° 271° 40.9 19:38 275° 18:55 273° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:00 271° 272° 5.5 18:14 273° - - - F
21 ก.ย. 18:00 271° 12° 265° 29.5 18:56 268° 18:25 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:39 259° 259° 15.5 18:14 261° 17:55 260° D
21 ต.ค. 17:39 259° 17° 252° 39.5 18:55 257° 18:13 254° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:30 250° 10° 249° 22.8 18:17 252° 17:51 251° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:36 246° 249° 4.1 17:45 250° - - - F
19 ธ.ค. 17:37 246° 11° 245° 28.1 18:33 249° 18:02 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดศรีสะเกษ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:32 109° 10° 112° -24.6 05:42 109° 06:10 110° A
28 ม.ค. 06:32 109° 107° -0.6 06:30 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:22 99° 15° 110° -39.6 05:09 105° 05:50 108° A
26 ก.พ. 06:22 99° 103° -15.6 05:56 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:02 87° 98° -27.9 05:19 95° 05:43 97° A
28 มี.ค. 06:01 87° -2° 90° -3.9 06:05 91° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 05:43 76° 14° 92° -37.5 04:41 88° 05:15 90° A
26 เม.ย. 05:42 76° 84° -13.5 05:29 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:32 68° 78° -21.2 04:57 76° 05:17 78° C
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:34 65° 13° 75° -27.9 04:33 72° 05:07 74° A
24 มิ.ย. 05:34 65° -1° 70° -3.9 05:34 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:42 69° 18° 74° -35.0 04:17 70° 05:04 10° 73° A
23 ก.ค. 05:43 69° 72° -11.0 05:19 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 05:49 77° 22° 77° -43.7 04:05 72° 05:03 12° 75° A
21 ส.ค. 05:49 77° 77° -19.7 05:05 74° 05:30 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 05:51 88° 14° 84° -30.6 04:48 80° 05:23 83° A
20 ก.ย. 05:52 89° 86° -6.6 05:43 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 19 ต.ค. 05:55 100° 95° -20.3 05:19 92° 05:39 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:05 109° 16° 105° -36.6 04:54 100° 05:33 102° A
18 พ.ย. 06:06 110° 105° -12.6 05:43 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:22 114° 13° 113° -31.1 05:18 108° 05:53 110° A
18 ธ.ค. 06:22 114° 111° -7.1 06:07 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430