คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดสงขลา

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 7° 12.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 36.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดสงขลา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:25 252° 254° 11.3 18:43 255° - - - F
29 ม.ค. 18:25 252° 16° 255° 35.3 19:35 258° 18:56 257° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:29 262° 263° 20.5 19:11 265° 18:48 264° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:28 273° 271° 8.5 18:46 272° - - - F
29 มี.ค. 18:27 274° 17° 275° 32.5 19:42 277° 19:01 276° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:26 284° 13° 282° 23.2 19:23 283° 18:51 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:29 291° 287° 15.8 19:07 288° 18:46 287° C
27 พ.ค. 18:30 292° 22° 288° 39.8 20:10 289° 19:14 12° 288° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:36 294° 289° 9.1 18:53 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:36 294° 17° 287° 33.1 19:54 289° 19:11 288° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:38 290° -2° 288° 1.9 18:35 288° - - - F
24 ก.ค. 18:38 290° 12° 284° 25.9 19:32 285° 19:02 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:30 282° 279° 17.0 19:03 279° 18:44 279° D
23 ส.ค. 18:29 281° 19° 273° 41.0 19:51 275° 19:05 10° 274° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:15 271° 272° 5.8 18:28 273° - - - F
21 ก.ย. 18:14 271° 13° 266° 29.8 19:13 268° 18:40 267° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 18:00 260° 260° 15.8 18:34 261° 18:15 261° C
21 ต.ค. 18:00 259° 17° 255° 39.8 19:18 258° 18:35 256° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:56 250° 10° 251° 23.3 18:43 253° 18:17 252° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 18:05 247° 250° 4.6 18:13 250° - - - F
19 ธ.ค. 18:06 246° 12° 248° 28.6 19:01 250° 18:30 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดสงขลา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:36 109° 11° 110° -24.5 05:46 108° 06:14 109° A
28 ม.ค. 06:36 108° -1° 106° -0.5 06:36 106° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:32 99° 17° 108° -39.4 05:16 105° 05:58 106° A
26 ก.พ. 06:32 99° 102° -15.4 06:05 101° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:18 87° 11° 97° -27.6 05:31 95° 05:57 96° A
28 มี.ค. 06:18 87° -1° 90° -3.6 06:21 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 06:05 77° 16° 90° -37.2 04:57 88° 05:35 89° A
26 เม.ย. 06:05 76° 84° -13.2 05:49 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 06:00 69° 78° -20.7 05:21 77° 05:43 77° B
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 06:04 66° 14° 73° -27.4 05:00 72° 05:35 73° A
24 มิ.ย. 06:04 66° 71° -3.4 06:01 71° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 06:10 69° 18° 72° -34.6 04:45 70° 05:32 10° 72° A
23 ก.ค. 06:10 70° 72° -10.6 05:47 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:11 77° 22° 74° -43.3 04:31 72° 05:27 12° 73° A
21 ส.ค. 06:11 78° 76° -19.3 05:30 75° 05:53 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:07 88° 13° 82° -30.4 05:09 81° 05:42 82° A
20 ก.ย. 06:07 89° 85° -6.4 06:01 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 19 ต.ค. 06:04 100° 94° -20.1 05:33 92° 05:50 93° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:09 109° 15° 102° -36.5 05:04 99° 05:40 101° A
18 พ.ย. 06:09 109° 104° -12.5 05:51 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:22 113° 13° 110° -31.1 05:23 108° 05:56 109° A
18 ธ.ค. 06:23 113° 110° -7.1 06:11 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430