คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดสุพรรณบุรี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 28.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 07.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดสุพรรณบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:17 252° 253° 11.2 18:37 255° - - - F
29 ม.ค. 18:17 252° 16° 253° 35.2 19:31 258° 18:50 255° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:27 262° 262° 20.5 19:10 264° 18:46 263° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:31 273° 271° 8.6 18:50 272° - - - F
29 มี.ค. 18:31 274° 17° 272° 32.6 19:48 277° 19:06 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:35 285° 12° 280° 23.3 19:33 284° 19:01 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:43 292° 286° 16.0 19:19 288° 18:59 287° C
27 พ.ค. 18:44 292° 21° 285° 40.0 20:23 290° 19:28 11° 287° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:51 294° 289° 9.4 19:06 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:52 294° 16° 286° 33.4 20:07 289° 19:25 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:51 291° -2° 289° 2.1 18:47 288° - - - F
24 ก.ค. 18:51 291° 11° 283° 26.1 19:42 285° 19:14 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:38 282° 278° 17.2 19:10 280° 18:52 279° D
23 ส.ค. 18:37 282° 17° 271° 41.1 19:55 275° 19:12 273° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:17 271° 272° 5.8 18:31 273° - - - F
21 ก.ย. 18:17 271° 13° 265° 29.8 19:14 268° 18:42 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:57 259° 259° 15.8 18:32 261° 18:12 260° C
21 ต.ค. 17:56 259° 17° 252° 39.8 19:13 257° 18:30 255° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:48 250° 10° 249° 23.1 18:36 252° 18:09 251° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:54 246° 249° 4.4 18:04 250° - - - F
19 ธ.ค. 17:55 246° 11° 245° 28.4 18:51 249° 18:20 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดสุพรรณบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:48 109° 10° 112° -24.3 05:58 109° 06:26 110° A
28 ม.ค. 06:48 109° 107° -0.3 06:47 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:39 99° 15° 110° -39.3 05:26 105° 06:06 108° A
26 ก.พ. 06:38 99° 103° -15.3 06:13 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:19 87° 98° -27.6 05:36 95° 06:00 97° A
28 มี.ค. 06:18 87° -2° 90° -3.6 06:23 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 06:00 76° 14° 92° -37.2 04:58 88° 05:33 90° A
26 เม.ย. 06:00 76° 84° -13.3 05:47 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:50 68° 78° -20.9 05:16 76° 05:35 77° C
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:52 66° 13° 75° -27.6 04:52 72° 05:25 74° A
24 มิ.ย. 05:52 66° -1° 70° -3.6 05:53 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 06:00 69° 18° 74° -34.7 04:35 70° 05:23 10° 73° A
23 ก.ค. 06:01 69° 72° -10.7 05:38 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:06 77° 22° 77° -43.4 04:23 72° 05:20 12° 75° A
21 ส.ค. 06:07 77° 77° -19.4 05:24 74° 05:47 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:08 88° 14° 84° -30.3 05:06 81° 05:41 83° A
20 ก.ย. 06:08 89° 86° -6.3 06:00 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 18 ต.ค. 06:11 100° 19° 93° -44.0 04:45 88° 05:33 10° 91° A
19 ต.ค. 06:11 100° 95° -20.0 05:36 93° 05:56 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:21 109° 15° 105° -36.3 05:11 100° 05:50 102° A
18 พ.ย. 06:22 110° 105° -12.3 06:00 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:37 114° 13° 113° -30.9 05:35 108° 06:09 110° A
18 ธ.ค. 06:38 114° 111° -6.9 06:24 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430