คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 9° 08.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 19.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:27 252° 254° 11.4 18:47 255° - - - F
29 ม.ค. 18:28 252° 16° 255° 35.4 19:39 258° 18:59 256° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:34 262° 263° 20.6 19:16 265° 18:52 264° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:33 273° 271° 8.6 18:52 272° - - - F
29 มี.ค. 18:33 274° 17° 274° 32.6 19:49 277° 19:07 275° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:33 284° 13° 282° 23.3 19:30 283° 18:59 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:38 292° 287° 15.9 19:15 288° 18:54 287° C
27 พ.ค. 18:38 292° 22° 287° 39.9 20:19 289° 19:23 12° 288° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:45 294° 289° 9.3 19:01 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:45 294° 17° 287° 33.3 20:02 289° 19:19 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:46 290° -2° 288° 2.0 18:43 288° - - - F
24 ก.ค. 18:46 290° 12° 284° 26.0 19:39 285° 19:10 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:37 282° 278° 17.1 19:09 279° 18:51 279° D
23 ส.ค. 18:36 282° 18° 272° 41.1 19:57 275° 19:12 10° 274° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:20 271° 272° 5.9 18:34 273° - - - F
21 ก.ย. 18:19 271° 13° 266° 29.8 19:18 268° 18:45 267° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 18:04 260° 260° 15.9 18:38 261° 18:19 260° C
21 ต.ค. 18:04 259° 17° 254° 39.9 19:22 257° 18:38 256° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:59 250° 10° 251° 23.3 18:46 253° 18:20 252° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 18:07 246° 250° 4.6 18:15 250° - - - F
19 ธ.ค. 18:08 246° 12° 247° 28.6 19:03 250° 18:32 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:44 109° 11° 110° -24.4 05:54 108° 06:22 109° A
28 ม.ค. 06:44 108° -1° 106° -0.4 06:44 106° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:38 99° 16° 108° -39.3 05:23 105° 06:05 107° A
26 ก.พ. 06:38 99° 102° -15.3 06:12 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:23 87° 10° 97° -27.5 05:37 95° 06:03 96° A
28 มี.ค. 06:23 87° -2° 90° -3.6 06:26 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 06:09 77° 15° 90° -37.1 05:02 88° 05:39 89° A
26 เม.ย. 06:08 76° 84° -13.1 05:53 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 06:02 69° 78° -20.7 05:24 77° 05:45 77° B
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 06:05 66° 13° 74° -27.4 05:03 72° 05:37 73° A
24 มิ.ย. 06:05 66° 71° -3.4 06:04 71° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 06:12 69° 18° 73° -34.5 04:47 70° 05:34 10° 72° A
23 ก.ค. 06:12 70° 72° -10.5 05:49 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:15 77° 22° 75° -43.2 04:34 72° 05:30 12° 74° A
21 ส.ค. 06:15 78° 76° -19.2 05:33 75° 05:56 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:12 88° 13° 83° -30.3 05:13 81° 05:46 82° A
20 ก.ย. 06:12 89° 85° -6.3 06:06 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 19 ต.ค. 06:11 100° 94° -20.0 05:38 92° 05:56 93° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:17 109° 15° 103° -36.4 05:10 99° 05:47 101° A
18 พ.ย. 06:17 109° 104° -12.4 05:58 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:31 114° 13° 111° -31.0 05:31 108° 06:04 109° A
18 ธ.ค. 06:31 114° 110° -7.0 06:19 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430