คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดสุรินทร์

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 53.0′ เหนือ ลองจิจูด 103° 29.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดสุรินทร์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:03 252° 253° 10.9 18:23 255° - - - F
29 ม.ค. 18:03 252° 16° 252° 35.0 19:17 258° 18:36 255° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:13 262° 262° 20.3 18:56 264° 18:32 263° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:18 273° 271° 8.4 18:36 272° - - - F
29 มี.ค. 18:18 274° 17° 272° 32.4 19:34 277° 18:52 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:22 285° 12° 280° 23.1 19:19 284° 18:48 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:31 292° 286° 15.8 19:06 288° 18:46 287° C
27 พ.ค. 18:31 292° 21° 285° 39.8 20:10 290° 19:15 11° 287° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:39 295° 289° 9.2 18:52 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:39 294° 16° 285° 33.2 19:53 289° 19:12 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:38 291° -2° 289° 1.9 18:34 288° - - - F
24 ก.ค. 18:38 291° 11° 283° 25.9 19:29 286° 19:01 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:25 282° 278° 16.9 18:56 280° 18:39 279° D
23 ส.ค. 18:24 282° 17° 271° 40.9 19:42 275° 18:59 273° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:04 271° 272° 5.6 18:17 273° - - - F
21 ก.ย. 18:03 271° 12° 265° 29.6 19:00 268° 18:28 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:43 259° 259° 15.5 18:17 261° 17:58 260° D
21 ต.ค. 17:43 259° 17° 252° 39.5 18:59 257° 18:16 255° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:34 250° 10° 249° 22.9 18:21 252° 17:55 251° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:40 246° 249° 4.2 17:49 250° - - - F
19 ธ.ค. 17:41 246° 11° 245° 28.2 18:37 249° 18:05 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดสุรินทร์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:35 109° 10° 112° -24.5 05:45 109° 06:13 110° A
28 ม.ค. 06:35 109° 107° -0.5 06:33 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:25 99° 15° 110° -39.5 05:13 105° 05:53 108° A
26 ก.พ. 06:25 99° 103° -15.5 06:00 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:05 87° 98° -27.8 05:22 95° 05:46 97° A
28 มี.ค. 06:05 87° -2° 90° -3.9 06:09 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 05:46 76° 14° 92° -37.5 04:44 88° 05:19 90° A
26 เม.ย. 05:46 76° 84° -13.5 05:33 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:36 68° 78° -21.1 05:01 76° 05:20 78° C
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:38 65° 13° 75° -27.9 04:37 72° 05:11 74° A
24 มิ.ย. 05:38 65° -1° 70° -3.9 05:38 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:46 69° 18° 74° -35.0 04:21 70° 05:08 10° 73° A
23 ก.ค. 05:47 69° 72° -11.0 05:23 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 05:53 77° 22° 77° -43.6 04:09 72° 05:06 12° 75° A
21 ส.ค. 05:53 77° 77° -19.6 05:09 74° 05:33 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 05:55 88° 14° 84° -30.6 04:52 80° 05:27 83° A
20 ก.ย. 05:55 89° 86° -6.6 05:46 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 19 ต.ค. 05:58 100° 95° -20.2 05:22 92° 05:42 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:08 109° 15° 105° -36.5 04:57 100° 05:37 102° A
18 พ.ย. 06:09 110° 105° -12.5 05:46 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:25 114° 13° 113° -31.1 05:21 108° 05:57 110° A
18 ธ.ค. 06:25 114° 111° -7.1 06:11 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430