คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 14.0′ เหนือ ลองจิจูด 104° 51.8′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดอุบลราชธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 17:57 251° 253° 10.8 18:17 254° - - - F
29 ม.ค. 17:57 252° 16° 252° 34.9 19:10 258° 18:30 255° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:08 262° 262° 20.2 18:50 264° 18:27 263° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:12 274° 271° 8.3 18:30 272° - - - F
29 มี.ค. 18:13 274° 17° 272° 32.3 19:29 277° 18:46 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:17 285° 12° 280° 23.0 19:14 284° 18:42 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:26 292° 286° 15.7 19:01 288° 18:41 287° C
27 พ.ค. 18:26 292° 21° 285° 39.7 20:05 290° 19:10 11° 287° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:34 295° 289° 9.1 18:47 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:34 295° 16° 285° 33.1 19:48 289° 19:07 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:33 291° -2° 289° 1.8 18:29 288° - - - F
24 ก.ค. 18:33 291° 11° 283° 25.8 19:24 286° 18:56 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:20 282° 278° 16.8 18:51 280° 18:33 279° E
23 ส.ค. 18:19 282° 17° 271° 40.8 19:36 275° 18:53 273° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 17:58 271° 272° 5.5 18:12 273° - - - F
21 ก.ย. 17:58 271° 12° 265° 29.5 18:54 268° 18:23 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:37 259° 259° 15.4 18:11 261° 17:52 260° D
21 ต.ค. 17:37 259° 16° 252° 39.4 18:53 257° 18:11 254° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:27 250° 10° 249° 22.8 18:15 252° 17:49 251° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:34 246° 249° 4.1 17:43 250° - - - F
19 ธ.ค. 17:34 246° 11° 245° 28.1 18:30 249° 17:59 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดอุบลราชธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:30 109° 10° 112° -24.6 05:40 109° 06:08 110° A
28 ม.ค. 06:30 109° 107° -0.6 06:28 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:20 99° 15° 110° -39.6 05:07 105° 05:48 108° A
26 ก.พ. 06:20 99° 103° -15.6 05:54 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:00 87° 98° -27.9 05:17 95° 05:41 97° A
28 มี.ค. 05:59 87° -2° 90° -4.0 06:03 91° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 05:40 76° 14° 92° -37.6 04:38 88° 05:13 90° A
26 เม.ย. 05:40 76° 84° -13.6 05:27 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:30 68° 78° -21.2 04:55 76° 05:14 78° C
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:32 65° 13° 75° -28.0 04:31 72° 05:05 74° A
24 มิ.ย. 05:32 65° -1° 70° -4.0 05:32 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:40 69° 18° 74° -35.1 04:14 70° 05:02 10° 73° A
23 ก.ค. 05:40 69° 72° -11.1 05:17 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 05:47 77° 22° 77° -43.7 04:02 72° 05:00 12° 75° A
21 ส.ค. 05:47 77° 77° -19.7 05:03 74° 05:27 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 05:49 88° 14° 84° -30.7 04:46 80° 05:21 83° A
20 ก.ย. 05:49 89° 86° -6.7 05:40 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 19 ต.ค. 05:53 100° 95° -20.3 05:17 92° 05:37 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:03 109° 16° 105° -36.6 04:52 100° 05:31 102° A
18 พ.ย. 06:04 110° 105° -12.6 05:41 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:20 114° 13° 113° -31.2 05:16 108° 05:51 111° A
18 ธ.ค. 06:20 114° 111° -7.2 06:05 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430