คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดอุทัยธานี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 22.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 03.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดอุทัยธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:16 251° 253° 11.2 18:36 254° - - - F
29 ม.ค. 18:16 252° 16° 252° 35.2 19:30 258° 18:49 255° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:27 262° 262° 20.5 19:10 264° 18:46 263° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:32 274° 271° 8.6 18:50 272° - - - F
29 มี.ค. 18:32 274° 17° 272° 32.6 19:49 277° 19:06 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:37 285° 12° 280° 23.4 19:34 284° 19:02 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:45 292° 286° 16.0 19:21 288° 19:01 287° C
27 พ.ค. 18:45 292° 21° 285° 40.0 20:25 290° 19:30 11° 287° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:53 295° 289° 9.4 19:07 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:54 295° 16° 285° 33.4 20:08 289° 19:27 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:53 291° -2° 289° 2.1 18:49 288° - - - F
24 ก.ค. 18:53 291° 11° 283° 26.1 19:44 286° 19:15 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:39 282° 278° 17.2 19:11 280° 18:53 279° D
23 ส.ค. 18:38 282° 17° 271° 41.2 19:56 275° 19:13 273° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:18 271° 272° 5.8 18:32 273° - - - F
21 ก.ย. 18:17 271° 13° 264° 29.8 19:14 268° 18:42 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:56 259° 259° 15.8 18:31 261° 18:12 260° C
21 ต.ค. 17:56 259° 17° 252° 39.7 19:13 257° 18:30 254° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:47 250° 10° 249° 23.1 18:35 252° 18:08 251° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:53 246° 249° 4.4 18:03 250° - - - F
19 ธ.ค. 17:53 246° 11° 245° 28.4 18:50 249° 18:19 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดอุทัยธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:50 109° 10° 112° -24.3 06:00 109° 06:28 110° A
28 ม.ค. 06:50 109° 107° -0.3 06:48 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:39 99° 15° 110° -39.3 05:27 105° 06:07 108° A
26 ก.พ. 06:39 99° 103° -15.3 06:14 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:19 87° 98° -27.6 05:37 95° 06:00 97° A
28 มี.ค. 06:18 87° -2° 90° -3.6 06:23 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 06:00 76° 14° 92° -37.3 04:58 88° 05:32 90° A
26 เม.ย. 05:59 76° 84° -13.3 05:47 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:49 68° 78° -20.9 05:15 76° 05:34 77° C
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:51 65° 13° 75° -27.6 04:51 72° 05:24 74° A
24 มิ.ย. 05:51 65° -1° 70° -3.6 05:51 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:59 69° 18° 74° -34.8 04:34 70° 05:21 10° 73° A
23 ก.ค. 06:00 69° 72° -10.7 05:37 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:06 77° 22° 77° -43.4 04:22 72° 05:20 12° 75° A
21 ส.ค. 06:06 77° 77° -19.4 05:23 74° 05:47 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:09 88° 14° 84° -30.3 05:06 81° 05:41 83° A
20 ก.ย. 06:09 89° 86° -6.3 06:00 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 18 ต.ค. 06:12 100° 19° 94° -44.0 04:45 88° 05:34 10° 91° A
19 ต.ค. 06:12 100° 95° -20.0 05:36 93° 05:56 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:23 109° 15° 105° -36.3 05:12 100° 05:51 102° A
18 พ.ย. 06:23 110° 105° -12.3 06:01 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:39 114° 13° 113° -30.8 05:36 108° 06:11 111° A
18 ธ.ค. 06:40 114° 111° -6.8 06:26 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430