สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดฉะเชิงเทรา

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13° 42.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 05.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดฉะเชิงเทรา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:08249°250°8.918:22251°---F
18 ม.ค.18:09249°13°249°32.919:12253°18:37251°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:21258°257°14.318:47258°---F
17 ก.พ.18:21258°17°257°38.319:37262°18:55260°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:26269°10°267°22.319:12270°18:47268°A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:29281°276°9.618:49278°---F
17 เม.ย.18:29281°17°278°33.619:45282°19:03280°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:35290°12°285°23.819:31288°19:00286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:44294°289°16.019:18291°18:59290°D
15 มิ.ย.18:44294°21°287°40.020:21291°19:2711°289°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:48293°290°9.019:04290°---F
14 ก.ค.18:47293°16°285°33.020:03288°19:21286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:40286°286°1.718:42286°---F
12 ส.ค.18:39286°12°279°25.719:36282°19:04281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:21275°273°17.319:01275°18:39273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:00264°265°7.218:22266°---F
10 ต.ค.18:00263°15°257°31.219:07261°18:29259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:46253°252°18.818:29255°18:05253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:47247°250°3.517:56250°---F
8 ธ.ค.17:48247°11°245°27.518:44248°18:13246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดฉะเชิงเทรา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:43111°10°114°-26.605:52111°06:20112°A
17 ม.ค.06:43111°110°-2.506:39110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:39103°109°-21.406:06107°06:24108°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2392°12°105°-37.805:28101°05:59103°A
17 มี.ค.06:2291°98°-13.806:1197°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0380°92°-26.905:2990°05:4891°B
16 เม.ย.06:0279°-3°84°-2.906:1385°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:5071°13°85°-37.004:4982°05:2384°A
15 พ.ค.05:4970°78°-13.005:3778°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:4866°74°-20.905:0772°05:3073°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:5567°14°72°-27.904:4769°05:2571°A
13 ก.ค.05:5567°69°-3.905:5069°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:0274°19°73°-34.904:3369°05:2210°72°A
11 ส.ค.06:0274°73°-10.905:3872°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0484°22°78°-42.904:2173°05:1912°76°A
9 ก.ย.06:0484°80°-18.905:2378°05:4679°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:0696°13°89°-28.705:0685°05:3987°A
9 ต.ค.06:0696°91°-4.706:0291°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:12106°19°99°-40.804:4694°05:3310°97°A
7 พ.ย.06:12106°101°-16.805:4099°05:58100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:26113°14°110°-31.905:18106°05:56108°A
7 ธ.ค.06:26113°110°-7.906:11109°---F

Ephemeris : JPL DE430