คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดชุมพร

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 10° 30.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 10.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดชุมพร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:21 249° 250° 9.1 18:35 251° - - - F
18 ม.ค. 18:21 249° 13° 250° 33.1 19:24 253° 18:49 251° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:32 258° 257° 14.5 18:58 258° - - - F
17 ก.พ. 18:32 258° 17° 258° 38.5 19:47 262° 19:05 260° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:34 269° 10° 268° 22.4 19:20 270° 18:55 269° A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:34 281° 277° 9.6 18:55 278° - - - F
17 เม.ย. 18:34 281° 17° 279° 33.6 19:50 282° 19:08 280° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:38 290° 12° 286° 23.9 19:34 288° 19:03 287° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:46 294° 289° 16.1 19:21 291° 19:01 290° C
15 มิ.ย. 18:46 294° 21° 288° 40.1 20:24 291° 19:29 11° 289° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:50 292° 290° 9.1 19:06 290° - - - F
14 ก.ค. 18:50 292° 17° 285° 33.1 20:07 288° 19:24 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:44 286° 286° 1.8 18:46 286° - - - F
12 ส.ค. 18:43 285° 13° 280° 25.8 19:41 282° 19:09 281° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:27 275° 273° 17.5 19:08 275° 18:45 274° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 18:09 264° 266° 7.4 18:31 266° - - - F
10 ต.ค. 18:09 263° 15° 258° 31.4 19:17 261° 18:39 260° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:58 253° 253° 19.0 18:40 255° 18:17 254° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 18:01 247° 250° 3.7 18:08 250° - - - F
8 ธ.ค. 18:01 247° 12° 246° 27.7 18:58 249° 18:26 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดชุมพร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:46 111° 10° 113° -26.5 05:55 110° 06:23 112° A
17 ม.ค. 06:46 111° 110° -2.5 06:42 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:44 103° 108° -21.3 06:10 106° 06:29 107° D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:30 92° 12° 104° -37.7 05:34 101° 06:05 103° A
17 มี.ค. 06:30 91° 98° -13.7 06:17 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 06:13 80° 91° -26.7 05:37 90° 05:57 91° B
16 เม.ย. 06:12 80° -3° 85° -2.7 06:22 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 06:02 71° 14° 85° -36.7 04:59 82° 05:34 84° A
15 พ.ค. 06:02 71° 78° -12.8 05:48 78° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 06:01 66° 74° -20.7 05:20 72° 05:43 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 06:08 67° 14° 71° -27.6 05:00 69° 05:38 71° A
13 ก.ค. 06:08 68° 69° -3.6 06:03 69° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 06:13 74° 19° 72° -34.7 04:46 70° 05:35 10° 71° A
11 ส.ค. 06:13 74° 73° -10.7 05:50 72° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 06:13 84° 22° 77° -42.8 04:33 74° 05:29 12° 76° A
9 ก.ย. 06:13 84° 79° -18.8 05:34 78° 05:56 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:12 96° 13° 88° -28.6 05:15 85° 05:47 87° A
9 ต.ค. 06:12 96° 91° -4.6 06:10 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:15 106° 19° 98° -40.8 04:53 94° 05:39 10° 96° A
7 พ.ย. 06:16 106° 100° -16.8 05:46 99° 06:02 100° D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:28 113° 14° 109° -31.9 05:22 106° 05:59 107° A
7 ธ.ค. 06:29 113° 109° -7.8 06:15 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430