สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดชุมพร

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 10° 30.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 10.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดชุมพร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:21249°250°9.118:35251°---F
18 ม.ค.18:21249°13°250°33.119:24253°18:49251°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:32258°257°14.518:58258°---F
17 ก.พ.18:32258°17°258°38.519:47262°19:05260°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:34269°10°268°22.419:20270°18:55269°A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:34281°277°9.618:55278°---F
17 เม.ย.18:34281°17°279°33.619:50282°19:08280°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:38290°12°286°23.919:34288°19:03287°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:46294°289°16.119:21291°19:01290°C
15 มิ.ย.18:46294°21°288°40.120:24291°19:2911°289°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:50292°290°9.119:06290°---F
14 ก.ค.18:50292°17°285°33.120:07288°19:24286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:44286°286°1.818:46286°---F
12 ส.ค.18:43285°13°280°25.819:41282°19:09281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:27275°273°17.519:08275°18:45274°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:09264°266°7.418:31266°---F
10 ต.ค.18:09263°15°258°31.419:17261°18:39260°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:58253°253°19.018:40255°18:17254°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.18:01247°250°3.718:08250°---F
8 ธ.ค.18:01247°12°246°27.718:58249°18:26247°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดชุมพร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:46111°10°113°-26.505:55110°06:23112°A
17 ม.ค.06:46111°110°-2.506:42110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:44103°108°-21.306:10106°06:29107°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:3092°12°104°-37.705:34101°06:05103°A
17 มี.ค.06:3091°98°-13.706:1797°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:1380°91°-26.705:3790°05:5791°B
16 เม.ย.06:1280°-3°85°-2.706:2285°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.06:0271°14°85°-36.704:5982°05:3484°A
15 พ.ค.06:0271°78°-12.805:4878°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.06:0166°74°-20.705:2072°05:4373°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.06:0867°14°71°-27.605:0069°05:3871°A
13 ก.ค.06:0868°69°-3.606:0369°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:1374°19°72°-34.704:4670°05:3510°71°A
11 ส.ค.06:1374°73°-10.705:5072°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:1384°22°77°-42.804:3374°05:2912°76°A
9 ก.ย.06:1384°79°-18.805:3478°05:5679°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:1296°13°88°-28.605:1585°05:4787°A
9 ต.ค.06:1296°91°-4.606:1091°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:15106°19°98°-40.804:5394°05:3910°96°A
7 พ.ย.06:16106°100°-16.805:4699°06:02100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:28113°14°109°-31.905:22106°05:59107°A
7 ธ.ค.06:29113°109°-7.806:15109°---F

Ephemeris : JPL DE430