สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดลำปาง

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 18.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 31.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดลำปาง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:07248°249°8.818:22250°---F
18 ม.ค.18:08249°13°247°32.919:12252°18:36250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:23257°256°14.318:49258°---F
17 ก.พ.18:24258°17°255°38.319:41262°18:58259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:32269°10°266°22.419:19270°18:53268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:39281°276°9.718:58278°---F
17 เม.ย.18:39281°17°277°33.719:56282°19:13279°A
15 พ.ค. (18:48) 15 พ.ค.18:48290°-2°285°0.018:41285°---F
16 พ.ค.18:48291°11°285°24.019:44288°19:13286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:59295°289°16.319:33292°19:14290°D
15 มิ.ย.18:59295°20°286°40.320:36292°19:4211°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.19:02293°290°9.319:18291°---F
14 ก.ค.19:02293°16°284°33.320:16288°19:35286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:51286°287°1.918:54287°---F
12 ส.ค.18:51286°12°279°25.919:47282°19:16280°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:29275°272°17.519:09275°18:47273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:04264°265°7.318:27266°---F
10 ต.ค.18:04263°14°256°31.319:10261°18:33258°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:47253°251°18.818:30254°18:06253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:45246°249°3.417:55249°---F
8 ธ.ค.17:46246°11°243°27.418:43248°18:11245°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดลำปาง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:57112°10°115°-26.306:06111°06:34113°A
17 ม.ค.06:57112°111°-2.306:53110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:50103°109°-21.206:19107°06:36108°E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:3092°11°106°-37.705:39102°06:07104°A
17 มี.ค.06:2991°98°-13.706:2097°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0680°92°-26.805:3690°05:5291°C
16 เม.ย.06:0579°-4°84°-2.906:1785°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:4970°12°86°-37.004:5382°05:2484°A
15 พ.ค.05:4970°78°-13.005:3977°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:4565°74°-20.905:0772°05:2873°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:5366°14°73°-27.904:4568°05:2371°A
13 ก.ค.05:5367°69°-3.905:4968°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:0273°19°75°-34.904:3269°05:2210°72°A
11 ส.ค.06:0374°73°-10.905:3871°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0984°23°80°-42.904:2273°05:2112°77°A
9 ก.ย.06:0984°81°-18.905:2677°05:5079°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:1496°14°90°-28.505:1185°05:4688°A
9 ต.ค.06:1496°91°-4.506:0991°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:23106°20°102°-40.604:5494°05:4311°98°A
7 พ.ย.06:24107°102°-16.605:4999°06:09101°C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:40113°14°112°-31.605:30106°06:09109°A
7 ธ.ค.06:41114°111°-7.606:25109°---F

Ephemeris : JPL DE430