สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดเลย

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 29.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 43.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดเลย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:00249°249°8.718:14250°---F
18 ม.ค.18:00249°13°247°32.719:04252°18:29250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:15257°256°14.218:41258°---F
17 ก.พ.18:15258°17°256°38.219:32262°18:49259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:24269°10°266°22.219:10270°18:44268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:29281°276°9.618:49278°---F
17 เม.ย.18:30281°17°277°33.619:46282°19:04279°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:38290°11°285°23.919:33288°19:03286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:48295°289°16.119:22291°19:03290°D
15 มิ.ย.18:49295°20°286°40.120:25291°19:3111°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:52293°290°9.119:07291°---F
14 ก.ค.18:52293°16°284°33.120:06288°19:25286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:42286°287°1.818:44287°---F
12 ส.ค.18:41286°12°279°25.719:37282°19:06280°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:20275°272°17.318:59275°18:37273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.17:56264°265°7.218:18266°---F
10 ต.ค.17:55263°14°256°31.219:02261°18:25259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:39253°251°18.618:22254°17:58253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:38247°249°3.317:47249°---F
8 ธ.ค.17:38246°11°243°27.318:35248°18:04245°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดเลย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:47112°10°115°-26.505:56111°06:24113°A
17 ม.ค.06:47112°111°-2.506:43110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:40103°109°-21.406:09107°06:26108°E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2192°11°105°-37.805:29102°05:58104°A
17 มี.ค.06:2091°98°-13.806:1097°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.05:5780°92°-27.005:2790°05:4491°C
16 เม.ย.05:5779°-4°84°-3.006:0985°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:4170°12°86°-37.104:4482°05:1684°A
15 พ.ค.05:4170°78°-13.105:3077°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:3865°74°-21.104:5972°05:2173°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:4667°14°73°-28.004:3869°05:1571°A
13 ก.ค.05:4667°69°-4.005:4168°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.05:5573°19°75°-35.004:2469°05:1410°72°A
11 ส.ค.05:5574°73°-11.005:3071°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0084°23°80°-43.004:1473°05:1312°77°A
9 ก.ย.06:0084°80°-19.005:1777°05:4179°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:0596°14°90°-28.705:0285°05:3788°A
9 ต.ค.06:0596°91°-4.706:0091°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:14106°20°101°-40.804:4494°05:3411°98°A
7 พ.ย.06:14107°102°-16.805:4099°05:59101°C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:30113°14°112°-31.805:20106°05:59109°A
7 ธ.ค.06:31113°111°-7.806:14109°---F

Ephemeris : JPL DE430