คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดเลย

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 29.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 43.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดเลย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:00 249° 249° 8.7 18:14 250° - - - F
18 ม.ค. 18:00 249° 13° 247° 32.7 19:04 252° 18:29 250° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:15 257° 256° 14.2 18:41 258° - - - F
17 ก.พ. 18:15 258° 17° 256° 38.2 19:32 262° 18:49 259° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:24 269° 10° 266° 22.2 19:10 270° 18:44 268° B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:29 281° 276° 9.6 18:49 278° - - - F
17 เม.ย. 18:30 281° 17° 277° 33.6 19:46 282° 19:04 279° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:38 290° 11° 285° 23.9 19:33 288° 19:03 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:48 295° 289° 16.1 19:22 291° 19:03 290° D
15 มิ.ย. 18:49 295° 20° 286° 40.1 20:25 291° 19:31 11° 288° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:52 293° 290° 9.1 19:07 291° - - - F
14 ก.ค. 18:52 293° 16° 284° 33.1 20:06 288° 19:25 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:42 286° 287° 1.8 18:44 287° - - - F
12 ส.ค. 18:41 286° 12° 279° 25.7 19:37 282° 19:06 280° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:20 275° 272° 17.3 18:59 275° 18:37 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 17:56 264° 265° 7.2 18:18 266° - - - F
10 ต.ค. 17:55 263° 14° 256° 31.2 19:02 261° 18:25 259° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:39 253° 251° 18.6 18:22 254° 17:58 253° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:38 247° 249° 3.3 17:47 249° - - - F
8 ธ.ค. 17:38 246° 11° 243° 27.3 18:35 248° 18:04 245° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดเลย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:47 112° 10° 115° -26.5 05:56 111° 06:24 113° A
17 ม.ค. 06:47 112° 111° -2.5 06:43 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:40 103° 109° -21.4 06:09 107° 06:26 108° E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:21 92° 11° 105° -37.8 05:29 102° 05:58 104° A
17 มี.ค. 06:20 91° 98° -13.8 06:10 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 05:57 80° 92° -27.0 05:27 90° 05:44 91° C
16 เม.ย. 05:57 79° -4° 84° -3.0 06:09 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:41 70° 12° 86° -37.1 04:44 82° 05:16 84° A
15 พ.ค. 05:41 70° 78° -13.1 05:30 77° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:38 65° 74° -21.1 04:59 72° 05:21 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:46 67° 14° 73° -28.0 04:38 69° 05:15 71° A
13 ก.ค. 05:46 67° 69° -4.0 05:41 68° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 05:55 73° 19° 75° -35.0 04:24 69° 05:14 10° 72° A
11 ส.ค. 05:55 74° 73° -11.0 05:30 71° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 06:00 84° 23° 80° -43.0 04:14 73° 05:13 12° 77° A
9 ก.ย. 06:00 84° 80° -19.0 05:17 77° 05:41 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:05 96° 14° 90° -28.7 05:02 85° 05:37 88° A
9 ต.ค. 06:05 96° 91° -4.7 06:00 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:14 106° 20° 101° -40.8 04:44 94° 05:34 11° 98° A
7 พ.ย. 06:14 107° 102° -16.8 05:40 99° 05:59 101° C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:30 113° 14° 112° -31.8 05:20 106° 05:59 109° A
7 ธ.ค. 06:31 113° 111° -7.8 06:14 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430