สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดนครศรีธรรมราช

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 8° 26.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 58.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดนครศรีธรรมราช
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:21249°251°9.118:35251°---F
18 ม.ค.18:21249°13°250°33.119:23253°18:49252°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:30258°257°14.418:56258°---F
17 ก.พ.18:30258°17°259°38.419:45262°19:03261°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:31269°10°268°22.319:17270°18:51269°A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:29280°277°9.618:51277°---F
17 เม.ย.18:29281°17°280°33.619:45282°19:03281°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:32289°12°286°23.819:28288°18:57287°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:39294°290°15.919:14291°18:54290°C
15 มิ.ย.18:39294°21°289°39.920:17291°19:2311°289°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:43292°290°8.919:00290°---F
14 ก.ค.18:43292°17°286°32.920:00288°19:18287°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:38285°286°1.718:40286°---F
12 ส.ค.18:38285°13°280°25.719:36282°19:03281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:23275°273°17.419:04275°18:41274°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:07264°266°7.418:28267°---F
10 ต.ค.18:07263°15°259°31.319:15262°18:37260°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:57253°253°18.918:39255°18:16254°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.18:01247°250°3.718:08250°---F
8 ธ.ค.18:01247°12°246°27.718:58249°18:26247°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดนครศรีธรรมราช
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:39111°11°112°-26.605:48110°06:17111°A
17 ม.ค.06:39111°110°-2.606:36110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:39103°108°-21.406:04106°06:23107°C
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2792°13°103°-37.705:29101°06:01102°A
17 มี.ค.06:2691°97°-13.706:1297°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:1180°91°-26.705:3490°05:5590°B
16 เม.ย.06:1180°-3°85°-2.806:1985°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.06:0171°15°84°-36.804:5782°05:3384°A
15 พ.ค.06:0171°78°-12.805:4678°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.06:0266°73°-20.705:1972°05:4373°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.06:0868°14°71°-27.605:0069°05:3870°A
13 ก.ค.06:0968°69°-3.606:0369°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:1374°19°72°-34.704:4670°05:3410°71°A
11 ส.ค.06:1374°73°-10.705:5072°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:1184°22°76°-42.804:3374°05:2712°75°A
9 ก.ย.06:1184°79°-18.805:3378°05:5479°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:0896°12°88°-28.605:1285°05:4387°A
9 ต.ค.06:0896°91°-4.606:0691°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:10106°18°97°-40.804:4994°05:3410°96°A
7 พ.ย.06:10106°100°-16.805:4199°05:5799°E
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:21113°14°108°-32.005:17105°05:53107°A
7 ธ.ค.06:22113°109°-8.006:08109°---F

Ephemeris : JPL DE430