คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 8° 26.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 58.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดนครศรีธรรมราช
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:21 249° 251° 9.1 18:35 251° - - - F
18 ม.ค. 18:21 249° 13° 250° 33.1 19:23 253° 18:49 252° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:30 258° 257° 14.4 18:56 258° - - - F
17 ก.พ. 18:30 258° 17° 259° 38.4 19:45 262° 19:03 261° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:31 269° 10° 268° 22.3 19:17 270° 18:51 269° A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:29 280° 277° 9.6 18:51 277° - - - F
17 เม.ย. 18:29 281° 17° 280° 33.6 19:45 282° 19:03 281° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:32 289° 12° 286° 23.8 19:28 288° 18:57 287° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:39 294° 290° 15.9 19:14 291° 18:54 290° C
15 มิ.ย. 18:39 294° 21° 289° 39.9 20:17 291° 19:23 11° 289° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:43 292° 290° 8.9 19:00 290° - - - F
14 ก.ค. 18:43 292° 17° 286° 32.9 20:00 288° 19:18 287° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:38 285° 286° 1.7 18:40 286° - - - F
12 ส.ค. 18:38 285° 13° 280° 25.7 19:36 282° 19:03 281° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:23 275° 273° 17.4 19:04 275° 18:41 274° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 18:07 264° 266° 7.4 18:28 267° - - - F
10 ต.ค. 18:07 263° 15° 259° 31.3 19:15 262° 18:37 260° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:57 253° 253° 18.9 18:39 255° 18:16 254° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 18:01 247° 250° 3.7 18:08 250° - - - F
8 ธ.ค. 18:01 247° 12° 246° 27.7 18:58 249° 18:26 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดนครศรีธรรมราช
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:39 111° 11° 112° -26.6 05:48 110° 06:17 111° A
17 ม.ค. 06:39 111° 110° -2.6 06:36 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:39 103° 108° -21.4 06:04 106° 06:23 107° C
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:27 92° 13° 103° -37.7 05:29 101° 06:01 102° A
17 มี.ค. 06:26 91° 97° -13.7 06:12 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 06:11 80° 91° -26.7 05:34 90° 05:55 90° B
16 เม.ย. 06:11 80° -3° 85° -2.8 06:19 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 06:01 71° 15° 84° -36.8 04:57 82° 05:33 84° A
15 พ.ค. 06:01 71° 78° -12.8 05:46 78° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 06:02 66° 73° -20.7 05:19 72° 05:43 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 06:08 68° 14° 71° -27.6 05:00 69° 05:38 70° A
13 ก.ค. 06:09 68° 69° -3.6 06:03 69° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 06:13 74° 19° 72° -34.7 04:46 70° 05:34 10° 71° A
11 ส.ค. 06:13 74° 73° -10.7 05:50 72° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 06:11 84° 22° 76° -42.8 04:33 74° 05:27 12° 75° A
9 ก.ย. 06:11 84° 79° -18.8 05:33 78° 05:54 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:08 96° 12° 88° -28.6 05:12 85° 05:43 87° A
9 ต.ค. 06:08 96° 91° -4.6 06:06 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:10 106° 18° 97° -40.8 04:49 94° 05:34 10° 96° A
7 พ.ย. 06:10 106° 100° -16.8 05:41 99° 05:57 99° E
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:21 113° 14° 108° -32.0 05:17 105° 05:53 107° A
7 ธ.ค. 06:22 113° 109° -8.0 06:08 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430