สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดน่าน

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 47.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 47.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดน่าน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:01248°249°8.818:16250°---F
18 ม.ค.18:02249°13°247°32.819:06252°18:31249°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:18257°256°14.218:44258°---F
17 ก.พ.18:18258°17°255°38.219:35262°18:52258°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:27269°10°266°22.319:13270°18:48268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:34281°276°9.618:53278°---F
17 เม.ย.18:35281°16°277°33.619:51282°19:09279°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:44291°11°285°24.019:39288°19:09286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:55295°289°16.219:28292°19:10290°D
15 มิ.ย.18:55295°20°286°40.220:31292°19:3811°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:58293°290°9.219:13291°---F
14 ก.ค.18:58293°15°284°33.220:12289°19:31286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:47286°287°1.818:50287°---F
12 ส.ค.18:46286°12°279°25.819:42283°19:11280°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:24275°272°17.419:04275°18:42273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.17:59264°265°7.218:22266°---F
10 ต.ค.17:58263°14°256°31.219:05261°18:28258°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:41253°251°18.718:24254°18:00252°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:40246°249°3.317:49249°---F
8 ธ.ค.17:40246°11°243°27.318:37248°18:05245°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดน่าน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:53112°10°116°-26.406:02111°06:30113°A
17 ม.ค.06:53112°111°-2.406:48110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:45103°110°-21.306:14107°06:31108°E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2592°11°106°-37.805:34102°06:02104°A
17 มี.ค.06:2491°98°-13.806:1597°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0080°92°-26.905:3090°05:4791°C
16 เม.ย.05:5979°-4°84°-2.906:1285°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:4370°12°86°-37.104:4782°05:1884°A
15 พ.ค.05:4370°78°-13.105:3377°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:3965°74°-21.005:0172°05:2273°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:4766°14°73°-28.004:3968°05:1771°A
13 ก.ค.05:4767°69°-4.005:4368°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.05:5773°19°75°-35.004:2669°05:1610°72°A
11 ส.ค.05:5773°73°-11.005:3271°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0384°23°80°-43.004:1673°05:1612°77°A
9 ก.ย.06:0384°81°-18.905:2077°05:4479°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:0996°14°90°-28.605:0585°05:4188°A
9 ต.ค.06:0996°91°-4.606:0491°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:19107°20°102°-40.704:4894°05:3911°98°A
7 พ.ย.06:19107°102°-16.705:4499°06:04101°C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:36113°14°113°-31.705:26106°06:05109°A
7 ธ.ค.06:37114°111°-7.706:20109°---F

Ephemeris : JPL DE430