คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดน่าน

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 47.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 47.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดน่าน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:01 248° 249° 8.8 18:16 250° - - - F
18 ม.ค. 18:02 249° 13° 247° 32.8 19:06 252° 18:31 249° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:18 257° 256° 14.2 18:44 258° - - - F
17 ก.พ. 18:18 258° 17° 255° 38.2 19:35 262° 18:52 258° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:27 269° 10° 266° 22.3 19:13 270° 18:48 268° B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:34 281° 276° 9.6 18:53 278° - - - F
17 เม.ย. 18:35 281° 16° 277° 33.6 19:51 282° 19:09 279° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:44 291° 11° 285° 24.0 19:39 288° 19:09 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:55 295° 289° 16.2 19:28 292° 19:10 290° D
15 มิ.ย. 18:55 295° 20° 286° 40.2 20:31 292° 19:38 11° 288° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:58 293° 290° 9.2 19:13 291° - - - F
14 ก.ค. 18:58 293° 15° 284° 33.2 20:12 289° 19:31 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:47 286° 287° 1.8 18:50 287° - - - F
12 ส.ค. 18:46 286° 12° 279° 25.8 19:42 283° 19:11 280° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:24 275° 272° 17.4 19:04 275° 18:42 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 17:59 264° 265° 7.2 18:22 266° - - - F
10 ต.ค. 17:58 263° 14° 256° 31.2 19:05 261° 18:28 258° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:41 253° 251° 18.7 18:24 254° 18:00 252° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:40 246° 249° 3.3 17:49 249° - - - F
8 ธ.ค. 17:40 246° 11° 243° 27.3 18:37 248° 18:05 245° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดน่าน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:53 112° 10° 116° -26.4 06:02 111° 06:30 113° A
17 ม.ค. 06:53 112° 111° -2.4 06:48 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:45 103° 110° -21.3 06:14 107° 06:31 108° E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:25 92° 11° 106° -37.8 05:34 102° 06:02 104° A
17 มี.ค. 06:24 91° 98° -13.8 06:15 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 06:00 80° 92° -26.9 05:30 90° 05:47 91° C
16 เม.ย. 05:59 79° -4° 84° -2.9 06:12 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:43 70° 12° 86° -37.1 04:47 82° 05:18 84° A
15 พ.ค. 05:43 70° 78° -13.1 05:33 77° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:39 65° 74° -21.0 05:01 72° 05:22 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:47 66° 14° 73° -28.0 04:39 68° 05:17 71° A
13 ก.ค. 05:47 67° 69° -4.0 05:43 68° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 05:57 73° 19° 75° -35.0 04:26 69° 05:16 10° 72° A
11 ส.ค. 05:57 73° 73° -11.0 05:32 71° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 06:03 84° 23° 80° -43.0 04:16 73° 05:16 12° 77° A
9 ก.ย. 06:03 84° 81° -18.9 05:20 77° 05:44 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:09 96° 14° 90° -28.6 05:05 85° 05:41 88° A
9 ต.ค. 06:09 96° 91° -4.6 06:04 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:19 107° 20° 102° -40.7 04:48 94° 05:39 11° 98° A
7 พ.ย. 06:19 107° 102° -16.7 05:44 99° 06:04 101° C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:36 113° 14° 113° -31.7 05:26 106° 06:05 109° A
7 ธ.ค. 06:37 114° 111° -7.7 06:20 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430