สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดนราธิวาส

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 6° 26.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 50.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดนราธิวาส
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:17249°251°9.018:30251°---F
18 ม.ค.18:17249°13°251°33.019:18253°18:44252°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:25258°258°14.318:50258°---F
17 ก.พ.18:25258°17°260°38.319:38262°18:57261°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:24269°10°268°22.219:09270°18:44269°A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:21280°277°9.418:42277°---F
17 เม.ย.18:20281°17°280°33.419:36282°18:54281°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:22289°12°286°23.619:17288°18:46287°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:28294°290°15.819:03291°18:44290°C
15 มิ.ย.18:28294°21°290°39.820:06291°19:1211°290°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:32292°290°8.818:49290°---F
14 ก.ค.18:32292°17°287°32.819:50288°19:07287°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:28285°286°1.518:30286°---F
12 ส.ค.18:28285°13°281°25.519:26282°18:54281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:15275°274°17.218:55275°18:33274°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:00264°266°7.218:21267°---F
10 ต.ค.18:00263°15°260°31.219:08262°18:30261°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:52253°254°18.918:34255°18:11254°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:57247°250°3.618:04250°---F
8 ธ.ค.17:57247°12°247°27.618:53249°18:22248°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดนราธิวาส
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:29111°11°112°-26.805:38110°06:06111°A
17 ม.ค.06:29111°109°-2.806:25109°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:29103°107°-21.605:54106°06:14107°C
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:1992°13°103°-37.905:19101°05:52102°A
17 มี.ค.06:1891°97°-13.906:0497°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0580°91°-26.805:2690°05:4890°B
16 เม.ย.06:0580°-3°85°-2.906:1285°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:5771°15°84°-36.804:5082°05:2783°A
15 พ.ค.05:5771°78°-12.805:4078°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:5867°73°-20.705:1472°05:3873°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.06:0468°15°70°-27.704:5569°05:3470°A
13 ก.ค.06:0468°69°-3.705:5969°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:0774°19°71°-34.804:4170°05:2910°71°A
11 ส.ค.06:0774°73°-10.805:4572°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0584°22°75°-42.904:2774°05:2112°75°A
9 ก.ย.06:0484°79°-18.905:2778°05:4878°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:0096°12°87°-28.805:0585°05:3586°A
9 ต.ค.05:5996°-1°91°-4.805:5991°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:00106°18°96°-41.004:4194°05:2510°95°A
7 พ.ย.06:00106°100°-17.005:3299°05:4899°E
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:10112°14°108°-32.105:07105°05:42107°A
7 ธ.ค.06:11113°109°-8.105:58108°---F

Ephemeris : JPL DE430