สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดพังงา

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 8° 28.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 32.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดพังงา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:27249°251°9.218:41251°---F
18 ม.ค.18:27249°13°250°33.219:29253°18:55252°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:36258°257°14.519:02258°---F
17 ก.พ.18:36258°17°259°38.519:50262°19:09261°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:37269°10°268°22.419:23270°18:57269°A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:35280°277°9.718:57277°---F
17 เม.ย.18:35281°17°280°33.719:51282°19:09281°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:38290°12°286°23.919:34288°19:03287°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:44294°290°16.019:20291°19:00290°C
15 มิ.ย.18:45294°21°289°40.020:23291°19:2911°289°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:49292°290°9.019:06290°---F
14 ก.ค.18:49292°17°286°33.020:06288°19:23287°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:44285°286°1.818:46286°---F
12 ส.ค.18:43285°13°280°25.819:42282°19:09281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:29275°273°17.519:09275°18:47274°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:13264°266°7.518:34267°---F
10 ต.ค.18:12263°15°259°31.419:21262°18:43260°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.18:03253°253°19.018:45255°18:22254°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.18:07247°250°3.818:14250°---F
8 ธ.ค.18:07247°12°246°27.819:04249°18:32247°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดพังงา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:45111°11°112°-26.505:54110°06:22111°A
17 ม.ค.06:45111°110°-2.506:42110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:44103°108°-21.306:10106°06:29107°C
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:3292°13°103°-37.605:35101°06:07102°A
17 มี.ค.06:3291°97°-13.606:1897°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:1780°91°-26.705:4090°06:0090°B
16 เม.ย.06:1680°-3°85°-2.706:2585°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.06:0771°15°84°-36.705:0382°05:3883°A
15 พ.ค.06:0771°78°-12.705:5278°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.06:0866°73°-20.605:2572°05:4973°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.06:1468°14°71°-27.505:0669°05:4470°A
13 ก.ค.06:1468°69°-3.506:0969°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:1874°19°72°-34.604:5270°05:4010°71°A
11 ส.ค.06:1874°73°-10.605:5672°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:1784°22°76°-42.704:3974°05:3312°75°A
9 ก.ย.06:1784°79°-18.705:3978°06:0079°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:1496°12°88°-28.505:1886°05:4987°A
9 ต.ค.06:1496°91°-4.506:1291°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:16106°18°97°-40.804:5594°05:4010°96°A
7 พ.ย.06:16106°100°-16.705:4799°06:0399°E
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:27113°14°108°-31.905:23105°05:58107°A
7 ธ.ค.06:28113°109°-7.906:14109°---F

Ephemeris : JPL DE430