คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดเพชรบูรณ์

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 25.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 08.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดเพชรบูรณ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:04 249° 250° 8.8 18:18 250° - - - F
18 ม.ค. 18:04 249° 13° 248° 32.8 19:08 253° 18:33 250° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:18 257° 256° 14.2 18:44 258° - - - F
17 ก.พ. 18:19 258° 17° 256° 38.2 19:35 262° 18:53 259° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:26 269° 10° 266° 22.3 19:12 270° 18:46 268° B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:31 281° 276° 9.6 18:51 278° - - - F
17 เม.ย. 18:31 281° 17° 277° 33.6 19:48 282° 19:05 279° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:39 290° 11° 285° 23.9 19:34 288° 19:04 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:49 295° 289° 16.1 19:23 291° 19:04 290° D
15 มิ.ย. 18:49 295° 20° 286° 40.1 20:26 291° 19:32 11° 288° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:52 293° 290° 9.1 19:08 291° - - - F
14 ก.ค. 18:52 293° 16° 284° 33.1 20:07 288° 19:25 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:43 286° 287° 1.8 18:45 287° - - - F
12 ส.ค. 18:42 286° 12° 279° 25.8 19:38 282° 19:07 280° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:22 275° 272° 17.4 19:01 275° 18:39 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 17:59 264° 265° 7.2 18:21 266° - - - F
10 ต.ค. 17:58 263° 14° 257° 31.2 19:05 261° 18:28 259° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:43 253° 251° 18.7 18:25 254° 18:02 253° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:42 247° 249° 3.4 17:51 250° - - - F
8 ธ.ค. 17:43 247° 11° 244° 27.4 18:39 248° 18:08 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดเพชรบูรณ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:47 112° 10° 115° -26.5 05:56 111° 06:25 113° A
17 ม.ค. 06:47 111° 110° -2.5 06:43 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:41 103° 109° -21.4 06:10 107° 06:27 108° D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:23 92° 11° 105° -37.8 05:31 101° 06:00 103° A
17 มี.ค. 06:22 91° 98° -13.8 06:12 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 06:01 80° 92° -26.9 05:29 90° 05:47 91° C
16 เม.ย. 06:00 79° -4° 84° -2.9 06:12 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:45 70° 13° 86° -37.0 04:47 82° 05:20 84° A
15 พ.ค. 05:45 70° 78° -13.0 05:34 77° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:43 65° 74° -21.0 05:03 72° 05:25 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:50 67° 14° 73° -27.9 04:42 69° 05:20 71° A
13 ก.ค. 05:50 67° 69° -3.9 05:45 69° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 05:58 73° 19° 74° -35.0 04:28 69° 05:18 10° 72° A
11 ส.ค. 05:59 74° 73° -11.0 05:34 71° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 06:03 84° 23° 79° -43.0 04:18 73° 05:16 12° 77° A
9 ก.ย. 06:03 84° 80° -19.0 05:21 77° 05:44 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:06 96° 13° 90° -28.7 05:05 85° 05:39 88° A
9 ต.ค. 06:07 96° 91° -4.7 06:02 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:15 106° 19° 101° -40.8 04:46 94° 05:35 11° 98° A
7 พ.ย. 06:15 107° 102° -16.8 05:41 99° 06:00 100° D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:30 113° 14° 112° -31.8 05:21 106° 06:00 109° A
7 ธ.ค. 06:31 113° 110° -7.8 06:15 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430