สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดเพชรบูรณ์

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 25.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 08.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดเพชรบูรณ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:04249°250°8.818:18250°---F
18 ม.ค.18:04249°13°248°32.819:08253°18:33250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:18257°256°14.218:44258°---F
17 ก.พ.18:19258°17°256°38.219:35262°18:53259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:26269°10°266°22.319:12270°18:46268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:31281°276°9.618:51278°---F
17 เม.ย.18:31281°17°277°33.619:48282°19:05279°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:39290°11°285°23.919:34288°19:04286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:49295°289°16.119:23291°19:04290°D
15 มิ.ย.18:49295°20°286°40.120:26291°19:3211°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:52293°290°9.119:08291°---F
14 ก.ค.18:52293°16°284°33.120:07288°19:25286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:43286°287°1.818:45287°---F
12 ส.ค.18:42286°12°279°25.819:38282°19:07280°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:22275°272°17.419:01275°18:39273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.17:59264°265°7.218:21266°---F
10 ต.ค.17:58263°14°257°31.219:05261°18:28259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:43253°251°18.718:25254°18:02253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:42247°249°3.417:51250°---F
8 ธ.ค.17:43247°11°244°27.418:39248°18:08246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดเพชรบูรณ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:47112°10°115°-26.505:56111°06:25113°A
17 ม.ค.06:47111°110°-2.506:43110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:41103°109°-21.406:10107°06:27108°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2392°11°105°-37.805:31101°06:00103°A
17 มี.ค.06:2291°98°-13.806:1297°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0180°92°-26.905:2990°05:4791°C
16 เม.ย.06:0079°-4°84°-2.906:1285°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:4570°13°86°-37.004:4782°05:2084°A
15 พ.ค.05:4570°78°-13.005:3477°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:4365°74°-21.005:0372°05:2573°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:5067°14°73°-27.904:4269°05:2071°A
13 ก.ค.05:5067°69°-3.905:4569°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.05:5873°19°74°-35.004:2869°05:1810°72°A
11 ส.ค.05:5974°73°-11.005:3471°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0384°23°79°-43.004:1873°05:1612°77°A
9 ก.ย.06:0384°80°-19.005:2177°05:4479°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:0696°13°90°-28.705:0585°05:3988°A
9 ต.ค.06:0796°91°-4.706:0291°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:15106°19°101°-40.804:4694°05:3511°98°A
7 พ.ย.06:15107°102°-16.805:4199°06:00100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:30113°14°112°-31.805:21106°06:00109°A
7 ธ.ค.06:31113°110°-7.806:15109°---F

Ephemeris : JPL DE430