สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดพิษณุโลก

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 50.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 15.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดพิษณุโลก
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:07249°249°8.818:21250°---F
18 ม.ค.18:07249°13°247°32.919:11253°18:36250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:22257°256°14.318:48258°---F
17 ก.พ.18:22258°17°256°38.319:38262°18:56259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:29269°10°266°22.319:16270°18:50268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:35281°276°9.618:54278°---F
17 เม.ย.18:35281°17°277°33.719:52282°19:09279°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:43290°11°285°23.919:38288°19:08286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:53295°289°16.219:27291°19:08290°D
15 มิ.ย.18:53295°20°286°40.220:30291°19:3611°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:56293°290°9.219:12291°---F
14 ก.ค.18:56293°16°284°33.220:11288°19:29286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:47286°287°1.818:49287°---F
12 ส.ค.18:46286°12°279°25.819:42282°19:11280°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:25275°272°17.419:05275°18:43273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:02264°265°7.318:24266°---F
10 ต.ค.18:01263°14°256°31.319:08261°18:31259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:46253°251°18.718:28254°18:05253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:45247°249°3.417:54250°---F
8 ธ.ค.17:46246°11°243°27.418:42248°18:11246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดพิษณุโลก
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:51112°10°115°-26.406:01111°06:29113°A
17 ม.ค.06:52111°110°-2.406:48110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:45103°109°-21.306:14107°06:31108°E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2792°11°105°-37.705:35101°06:03103°A
17 มี.ค.06:2691°98°-13.706:1697°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0480°92°-26.905:3390°05:5091°C
16 เม.ย.06:0379°-4°84°-2.906:1585°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:4870°13°86°-37.004:5182°05:2384°A
15 พ.ค.05:4870°78°-13.005:3777°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:4565°74°-20.905:0672°05:2873°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:5367°14°73°-27.904:4569°05:2371°A
13 ก.ค.05:5367°69°-3.905:4868°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:0173°19°74°-34.904:3169°05:2110°72°A
11 ส.ค.06:0274°73°-10.905:3771°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0684°23°80°-42.904:2173°05:1912°77°A
9 ก.ย.06:0684°80°-18.905:2477°05:4879°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:1096°13°90°-28.605:0885°05:4388°A
9 ต.ค.06:1096°91°-4.606:0691°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:19106°19°101°-40.704:5094°05:3911°98°A
7 พ.ย.06:19107°102°-16.705:4599°06:04100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:35113°14°112°-31.705:25106°06:04109°A
7 ธ.ค.06:35113°110°-7.706:19109°---F

Ephemeris : JPL DE430