คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดแพร่

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 09.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 08.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดแพร่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:05 248° 249° 8.8 18:20 250° - - - F
18 ม.ค. 18:05 249° 13° 247° 32.8 19:10 252° 18:34 250° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:21 257° 256° 14.3 18:47 258° - - - F
17 ก.พ. 18:21 258° 17° 256° 38.3 19:38 262° 18:55 259° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:30 269° 10° 266° 22.3 19:16 270° 18:50 268° B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:36 281° 276° 9.7 18:56 278° - - - F
17 เม.ย. 18:37 281° 17° 277° 33.7 19:54 282° 19:11 279° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:46 290° 11° 285° 24.0 19:41 288° 19:10 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:56 295° 289° 16.2 19:30 292° 19:11 290° D
15 มิ.ย. 18:56 295° 20° 286° 40.2 20:33 292° 19:39 11° 288° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:59 293° 290° 9.2 19:15 291° - - - F
14 ก.ค. 18:59 293° 16° 284° 33.2 20:13 288° 19:32 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:49 286° 287° 1.9 18:52 287° - - - F
12 ส.ค. 18:48 286° 12° 279° 25.9 19:44 282° 19:13 280° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:26 275° 272° 17.4 19:06 275° 18:44 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 18:02 264° 265° 7.3 18:25 266° - - - F
10 ต.ค. 18:01 263° 14° 256° 31.3 19:08 261° 18:31 258° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:44 253° 251° 18.7 18:27 254° 18:03 253° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:43 246° 249° 3.4 17:52 249° - - - F
8 ธ.ค. 17:44 246° 11° 243° 27.4 18:40 248° 18:09 245° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดแพร่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:54 112° 10° 115° -26.4 06:03 111° 06:32 113° A
17 ม.ค. 06:54 112° 111° -2.4 06:50 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:47 103° 109° -21.3 06:16 107° 06:33 108° E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:27 92° 11° 106° -37.7 05:36 102° 06:05 104° A
17 มี.ค. 06:26 91° 98° -13.7 06:17 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 06:03 80° 92° -26.9 05:33 90° 05:50 91° C
16 เม.ย. 06:03 79° -4° 84° -2.9 06:15 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:47 70° 12° 86° -37.0 04:50 82° 05:22 84° A
15 พ.ค. 05:46 70° 78° -13.0 05:36 77° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:43 65° 74° -21.0 05:05 72° 05:26 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:51 66° 14° 73° -27.9 04:43 68° 05:21 71° A
13 ก.ค. 05:51 67° 69° -3.9 05:47 68° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 06:00 73° 19° 75° -34.9 04:30 69° 05:20 10° 72° A
11 ส.ค. 06:00 74° 73° -10.9 05:35 71° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 06:06 84° 23° 80° -42.9 04:20 73° 05:19 12° 77° A
9 ก.ย. 06:06 84° 81° -18.9 05:23 77° 05:47 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:11 96° 14° 90° -28.6 05:08 85° 05:43 88° A
9 ต.ค. 06:11 96° 91° -4.6 06:06 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:21 106° 20° 102° -40.7 04:51 94° 05:41 11° 98° A
7 พ.ย. 06:21 107° 102° -16.7 05:47 99° 06:06 101° C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:38 113° 14° 112° -31.7 05:28 106° 06:06 109° A
7 ธ.ค. 06:38 114° 111° -7.7 06:22 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430