สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดแพร่

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 09.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 08.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดแพร่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:05248°249°8.818:20250°---F
18 ม.ค.18:05249°13°247°32.819:10252°18:34250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:21257°256°14.318:47258°---F
17 ก.พ.18:21258°17°256°38.319:38262°18:55259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:30269°10°266°22.319:16270°18:50268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:36281°276°9.718:56278°---F
17 เม.ย.18:37281°17°277°33.719:54282°19:11279°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:46290°11°285°24.019:41288°19:10286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:56295°289°16.219:30292°19:11290°D
15 มิ.ย.18:56295°20°286°40.220:33292°19:3911°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:59293°290°9.219:15291°---F
14 ก.ค.18:59293°16°284°33.220:13288°19:32286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:49286°287°1.918:52287°---F
12 ส.ค.18:48286°12°279°25.919:44282°19:13280°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:26275°272°17.419:06275°18:44273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:02264°265°7.318:25266°---F
10 ต.ค.18:01263°14°256°31.319:08261°18:31258°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:44253°251°18.718:27254°18:03253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:43246°249°3.417:52249°---F
8 ธ.ค.17:44246°11°243°27.418:40248°18:09245°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดแพร่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:54112°10°115°-26.406:03111°06:32113°A
17 ม.ค.06:54112°111°-2.406:50110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:47103°109°-21.306:16107°06:33108°E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2792°11°106°-37.705:36102°06:05104°A
17 มี.ค.06:2691°98°-13.706:1797°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0380°92°-26.905:3390°05:5091°C
16 เม.ย.06:0379°-4°84°-2.906:1585°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:4770°12°86°-37.004:5082°05:2284°A
15 พ.ค.05:4670°78°-13.005:3677°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:4365°74°-21.005:0572°05:2673°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:5166°14°73°-27.904:4368°05:2171°A
13 ก.ค.05:5167°69°-3.905:4768°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:0073°19°75°-34.904:3069°05:2010°72°A
11 ส.ค.06:0074°73°-10.905:3571°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0684°23°80°-42.904:2073°05:1912°77°A
9 ก.ย.06:0684°81°-18.905:2377°05:4779°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:1196°14°90°-28.605:0885°05:4388°A
9 ต.ค.06:1196°91°-4.606:0691°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:21106°20°102°-40.704:5194°05:4111°98°A
7 พ.ย.06:21107°102°-16.705:4799°06:06101°C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:38113°14°112°-31.705:28106°06:06109°A
7 ธ.ค.06:38114°111°-7.706:22109°---F

Ephemeris : JPL DE430