คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดภูเก็ต

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 7° 53.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 24.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดภูเก็ต
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:28 249° 251° 9.2 18:42 251° - - - F
18 ม.ค. 18:29 249° 13° 251° 33.2 19:31 253° 18:56 252° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:37 258° 257° 14.5 19:03 258° - - - F
17 ก.พ. 18:37 258° 17° 259° 38.6 19:51 262° 19:10 261° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:37 269° 10° 268° 22.4 19:23 270° 18:58 269° A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:35 280° 277° 9.7 18:57 277° - - - F
17 เม.ย. 18:35 281° 17° 280° 33.7 19:51 282° 19:09 281° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:37 289° 12° 286° 23.8 19:34 288° 19:02 287° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:44 294° 290° 16.0 19:20 291° 19:00 290° C
15 มิ.ย. 18:44 294° 21° 289° 40.0 20:23 291° 19:28 11° 289° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:48 292° 290° 9.0 19:06 290° - - - F
14 ก.ค. 18:48 292° 17° 286° 33.0 20:06 288° 19:23 287° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:44 285° 286° 1.8 18:46 286° - - - F
12 ส.ค. 18:43 285° 13° 281° 25.8 19:42 282° 19:09 281° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:29 275° 273° 17.5 19:10 275° 18:47 274° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 18:14 264° 266° 7.5 18:34 267° - - - F
10 ต.ค. 18:13 263° 15° 259° 31.5 19:21 262° 18:43 260° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 18:04 253° 253° 19.1 18:46 255° 18:23 254° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 18:08 247° 250° 3.8 18:16 250° - - - F
8 ธ.ค. 18:09 247° 12° 246° 27.8 19:05 249° 18:34 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดภูเก็ต
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:45 111° 11° 112° -26.5 05:54 110° 06:22 111° A
17 ม.ค. 06:45 111° 110° -2.5 06:42 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:44 103° 107° -21.3 06:10 106° 06:29 107° C
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:33 92° 13° 103° -37.6 05:35 101° 06:07 102° A
17 มี.ค. 06:32 91° 97° -13.6 06:19 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 06:18 80° 91° -26.6 05:40 90° 06:01 90° B
16 เม.ย. 06:17 80° -3° 85° -2.6 06:26 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 06:09 71° 15° 84° -36.6 05:03 82° 05:40 83° A
15 พ.ค. 06:08 71° 78° -12.6 05:53 78° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 06:09 66° 73° -20.6 05:26 72° 05:50 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 06:16 68° 14° 71° -27.5 05:07 69° 05:45 70° A
13 ก.ค. 06:16 68° 69° -3.5 06:11 69° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 06:19 74° 18° 72° -34.6 04:53 70° 05:41 10° 71° A
11 ส.ค. 06:19 74° 73° -10.6 05:57 72° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 06:18 84° 22° 76° -42.7 04:40 74° 05:34 12° 75° A
9 ก.ย. 06:18 84° 79° -18.7 05:40 78° 06:01 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:14 96° 12° 87° -28.5 05:19 86° 05:49 87° A
9 ต.ค. 06:14 96° -1° 91° -4.5 06:13 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:16 106° 18° 97° -40.8 04:55 94° 05:40 10° 95° A
7 พ.ย. 06:16 106° 100° -16.8 05:47 99° 06:03 99° E
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:27 113° 14° 108° -31.9 05:22 105° 05:58 107° A
7 ธ.ค. 06:27 113° 109° -7.9 06:14 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430