สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดปราจีนบุรี

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 03.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 22.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดปราจีนบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:07249°250°8.818:21251°---F
18 ม.ค.18:07249°13°248°32.919:10253°18:35251°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:20258°257°14.318:46258°---F
17 ก.พ.18:20258°17°257°38.319:36262°18:54260°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:25269°10°267°22.219:11270°18:46268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:28281°276°9.518:48278°---F
17 เม.ย.18:28281°17°278°33.519:45282°19:02280°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:34290°12°285°23.819:30288°18:59286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:43294°289°16.019:18291°18:59290°D
15 มิ.ย.18:44294°21°287°40.020:21291°19:2711°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:47293°290°9.019:03291°---F
14 ก.ค.18:47293°16°285°33.020:02288°19:20286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:39286°286°1.718:41286°---F
12 ส.ค.18:38286°12°279°25.719:35282°19:04281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:20275°273°17.319:00275°18:38273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.17:59264°265°7.218:21266°---F
10 ต.ค.17:58263°15°257°31.219:05261°18:28259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:45253°252°18.718:27255°18:04253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:46247°249°3.417:54250°---F
8 ธ.ค.17:46247°11°244°27.418:43248°18:11246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดปราจีนบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:42111°10°114°-26.605:51111°06:20112°A
17 ม.ค.06:43111°110°-2.606:39110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:38103°109°-21.406:06107°06:24108°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2292°12°105°-37.805:28101°05:58103°A
17 มี.ค.06:2191°98°-13.806:1097°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0180°92°-26.905:2890°05:4791°B
16 เม.ย.06:0179°-3°84°-2.906:1285°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:4871°13°85°-37.004:4882°05:2184°A
15 พ.ค.05:4870°78°-13.005:3578°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:4666°74°-20.905:0672°05:2873°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:5367°14°72°-27.904:4569°05:2371°A
13 ก.ค.05:5367°69°-3.905:4869°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:0074°19°74°-34.904:3169°05:2110°72°A
11 ส.ค.06:0074°73°-10.905:3672°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0384°23°78°-43.004:2073°05:1712°76°A
9 ก.ย.06:0384°80°-19.005:2278°05:4579°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:0596°13°89°-28.705:0485°05:3887°A
9 ต.ค.06:0596°91°-4.706:0191°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:11106°19°100°-40.804:4594°05:3310°97°A
7 พ.ย.06:11106°101°-16.805:3999°05:57100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:25113°14°111°-31.905:17106°05:55108°A
7 ธ.ค.06:26113°110°-7.906:11109°---F

Ephemeris : JPL DE430