สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดราชบุรี

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13° 32.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 48.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดราชบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:14249°250°9.018:28251°---F
18 ม.ค.18:14249°13°249°33.019:18253°18:42251°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:26258°257°14.418:52258°---F
17 ก.พ.18:27258°17°257°38.419:42262°19:00260°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:31269°10°267°22.419:18270°18:52268°A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:34281°276°9.618:54278°---F
17 เม.ย.18:34281°17°278°33.619:51282°19:08280°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:40290°12°285°23.919:36288°19:05286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:49294°289°16.119:23291°19:04290°D
15 มิ.ย.18:49294°21°287°40.120:26291°19:3211°289°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:52293°290°9.119:09290°---F
14 ก.ค.18:52293°16°285°33.120:08288°19:26286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:45286°286°1.818:47286°---F
12 ส.ค.18:44286°12°279°25.819:41282°19:09281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:26275°273°17.419:06275°18:44273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:05264°265°7.318:27266°---F
10 ต.ค.18:05263°15°257°31.319:12261°18:35259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:52253°252°18.818:34255°18:11253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:53247°250°3.618:01250°---F
8 ธ.ค.17:53247°11°245°27.618:50248°18:18246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดราชบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:48111°10°114°-26.505:57111°06:25112°A
17 ม.ค.06:48111°110°-2.506:44110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:44103°108°-21.306:12107°06:30108°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2892°12°105°-37.705:34101°06:04103°A
17 มี.ค.06:2791°98°-13.706:1697°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0880°92°-26.805:3490°05:5391°B
16 เม.ย.06:0779°-3°84°-2.806:1885°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:5571°13°85°-36.904:5482°05:2884°A
15 พ.ค.05:5570°78°-12.905:4278°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:5366°74°-20.805:1372°05:3573°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.06:0067°14°72°-27.804:5269°05:3071°A
13 ก.ค.06:0167°69°-3.805:5669°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:0774°19°73°-34.804:3969°05:2810°72°A
11 ส.ค.06:0774°73°-10.805:4372°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:1084°22°78°-42.804:2773°05:2412°76°A
9 ก.ย.06:1084°80°-18.805:2978°05:5279°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:1196°13°89°-28.605:1185°05:4487°A
9 ต.ค.06:1196°91°-4.606:0791°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:17106°19°99°-40.704:5194°05:3810°97°A
7 พ.ย.06:17106°101°-16.705:4599°06:03100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:31113°14°110°-31.805:23106°06:01108°A
7 ธ.ค.06:31113°110°-7.806:16109°---F

Ephemeris : JPL DE430