คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดระยอง

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 12° 40.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 17.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดระยอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:09 249° 250° 8.9 18:23 251° - - - F
18 ม.ค. 18:10 249° 13° 249° 32.9 19:13 253° 18:38 251° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:21 258° 257° 14.3 18:47 258° - - - F
17 ก.พ. 18:21 258° 17° 258° 38.3 19:37 262° 18:55 260° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:26 269° 10° 267° 22.3 19:11 270° 18:46 268° A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:27 281° 276° 9.5 18:48 278° - - - F
17 เม.ย. 18:28 281° 17° 278° 33.5 19:44 282° 19:01 280° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:33 290° 12° 285° 23.8 19:28 288° 18:57 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:41 294° 289° 16.0 19:16 291° 18:56 290° D
15 มิ.ย. 18:41 294° 21° 287° 40.0 20:19 291° 19:25 11° 289° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:45 293° 290° 9.0 19:01 290° - - - F
14 ก.ค. 18:45 292° 16° 285° 33.0 20:01 288° 19:19 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:38 286° 286° 1.7 18:40 286° - - - F
12 ส.ค. 18:37 285° 12° 280° 25.7 19:34 282° 19:02 281° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:20 275° 273° 17.3 19:00 275° 18:37 274° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 18:00 264° 265° 7.2 18:21 266° - - - F
10 ต.ค. 17:59 263° 15° 258° 31.2 19:07 261° 18:29 260° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:47 253° 252° 18.8 18:29 255° 18:06 254° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:48 247° 250° 3.5 17:56 250° - - - F
8 ธ.ค. 17:49 247° 11° 245° 27.5 18:45 248° 18:14 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดระยอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:41 111° 10° 114° -26.6 05:50 111° 06:18 112° A
17 ม.ค. 06:41 111° 110° -2.6 06:37 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:37 103° 108° -21.4 06:04 107° 06:23 108° D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:22 92° 12° 104° -37.8 05:27 101° 05:57 103° A
17 มี.ค. 06:21 91° 98° -13.8 06:09 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 06:03 80° 92° -26.9 05:28 90° 05:48 91° B
16 เม.ย. 06:02 80° -3° 84° -2.9 06:12 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:50 71° 14° 85° -36.9 04:49 82° 05:23 84° A
15 พ.ค. 05:50 71° 78° -12.9 05:37 78° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:49 66° 74° -20.9 05:08 72° 05:31 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:56 67° 14° 72° -27.8 04:48 69° 05:26 71° A
13 ก.ค. 05:56 67° 69° -3.8 05:51 69° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 06:02 74° 19° 73° -34.9 04:34 69° 05:23 10° 72° A
11 ส.ค. 06:02 74° 73° -10.9 05:38 72° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 06:04 84° 22° 78° -42.9 04:22 73° 05:19 12° 76° A
9 ก.ย. 06:04 84° 80° -18.9 05:24 78° 05:46 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:04 96° 13° 89° -28.7 05:05 85° 05:38 87° A
9 ต.ค. 06:04 96° 91° -4.7 06:01 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:10 106° 19° 99° -40.9 04:45 94° 05:32 10° 97° A
7 พ.ย. 06:10 106° 101° -16.8 05:38 99° 05:56 100° D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:23 113° 14° 110° -31.9 05:16 106° 05:53 108° A
7 ธ.ค. 06:24 113° 110° -7.9 06:09 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430