คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดสมุทรสาคร

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13° 32.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 17.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสมุทรสาคร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:12 249° 250° 8.9 18:26 251° - - - F
18 ม.ค. 18:12 249° 13° 249° 32.9 19:16 253° 18:40 251° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:24 258° 257° 14.3 18:50 258° - - - F
17 ก.พ. 18:25 258° 17° 257° 38.3 19:40 262° 18:58 260° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:30 269° 10° 267° 22.3 19:16 270° 18:50 268° A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:32 281° 276° 9.6 18:52 278° - - - F
17 เม.ย. 18:32 281° 17° 278° 33.6 19:49 282° 19:06 280° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:38 290° 12° 285° 23.9 19:34 288° 19:03 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:47 294° 289° 16.1 19:21 291° 19:02 290° D
15 มิ.ย. 18:47 294° 21° 287° 40.1 20:24 291° 19:30 11° 289° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:50 293° 290° 9.1 19:07 290° - - - F
14 ก.ค. 18:50 293° 16° 285° 33.1 20:06 288° 19:24 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:43 286° 286° 1.8 18:45 286° - - - F
12 ส.ค. 18:42 286° 12° 279° 25.8 19:39 282° 19:07 281° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:24 275° 273° 17.4 19:04 275° 18:42 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 18:03 264° 265° 7.3 18:25 266° - - - F
10 ต.ค. 18:03 263° 15° 257° 31.3 19:10 261° 18:33 259° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:50 253° 252° 18.8 18:32 255° 18:09 253° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:51 247° 250° 3.5 17:59 250° - - - F
8 ธ.ค. 17:51 247° 11° 245° 27.5 18:48 248° 18:16 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสมุทรสาคร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:46 111° 10° 114° -26.5 05:55 111° 06:23 112° A
17 ม.ค. 06:46 111° 110° -2.5 06:42 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:42 103° 109° -21.4 06:10 107° 06:28 108° D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:26 92° 12° 105° -37.7 05:32 101° 06:02 103° A
17 มี.ค. 06:25 91° 98° -13.8 06:14 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 06:06 80° 92° -26.8 05:32 90° 05:51 91° B
16 เม.ย. 06:06 79° -3° 84° -2.8 06:16 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:53 71° 13° 85° -36.9 04:52 82° 05:26 84° A
15 พ.ค. 05:53 70° 78° -12.9 05:40 78° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:51 66° 74° -20.8 05:11 72° 05:33 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:58 67° 14° 72° -27.8 04:50 69° 05:28 71° A
13 ก.ค. 05:59 67° 69° -3.8 05:54 69° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 06:05 74° 19° 73° -34.9 04:37 69° 05:26 10° 72° A
11 ส.ค. 06:05 74° 73° -10.9 05:41 72° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 06:08 84° 22° 78° -42.9 04:25 73° 05:22 12° 76° A
9 ก.ย. 06:08 84° 80° -18.9 05:27 78° 05:50 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:09 96° 13° 89° -28.6 05:09 85° 05:42 87° A
9 ต.ค. 06:09 96° 91° -4.6 06:05 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:15 106° 19° 99° -40.8 04:49 94° 05:37 10° 97° A
7 พ.ย. 06:15 106° 101° -16.8 05:43 99° 06:01 100° D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:29 113° 14° 110° -31.8 05:21 106° 05:59 108° A
7 ธ.ค. 06:29 113° 110° -7.8 06:14 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430