คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดสมุทรสงคราม

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13° 24.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 00.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสมุทรสงคราม
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:13 249° 250° 8.9 18:27 251° - - - F
18 ม.ค. 18:14 249° 13° 249° 33.0 19:17 253° 18:42 251° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:26 258° 257° 14.4 18:52 258° - - - F
17 ก.พ. 18:26 258° 17° 257° 38.4 19:42 262° 19:00 260° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:31 269° 10° 267° 22.3 19:17 270° 18:51 268° A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:33 281° 276° 9.6 18:53 278° - - - F
17 เม.ย. 18:33 281° 17° 278° 33.6 19:50 282° 19:07 280° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:39 290° 12° 285° 23.9 19:35 288° 19:04 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:48 294° 289° 16.1 19:22 291° 19:03 290° D
15 มิ.ย. 18:48 294° 21° 287° 40.1 20:25 291° 19:31 11° 289° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:51 293° 290° 9.1 19:08 290° - - - F
14 ก.ค. 18:51 292° 16° 285° 33.1 20:07 288° 19:25 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:44 286° 286° 1.8 18:46 286° - - - F
12 ส.ค. 18:43 286° 12° 280° 25.8 19:40 282° 19:08 281° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:25 275° 273° 17.4 19:05 275° 18:43 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 18:05 264° 265° 7.3 18:26 266° - - - F
10 ต.ค. 18:04 263° 15° 257° 31.3 19:11 261° 18:34 259° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:51 253° 252° 18.8 18:33 255° 18:10 253° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:52 247° 250° 3.6 18:01 250° - - - F
8 ธ.ค. 17:53 247° 11° 245° 27.6 18:49 248° 18:18 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสมุทรสงคราม
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:47 111° 10° 114° -26.5 05:56 111° 06:24 112° A
17 ม.ค. 06:47 111° 110° -2.5 06:43 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:43 103° 108° -21.4 06:11 107° 06:29 108° D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:27 92° 12° 104° -37.7 05:33 101° 06:03 103° A
17 มี.ค. 06:26 91° 98° -13.7 06:15 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 06:07 80° 92° -26.8 05:34 90° 05:52 91° B
16 เม.ย. 06:07 80° -3° 84° -2.8 06:17 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:54 71° 13° 85° -36.9 04:54 82° 05:27 84° A
15 พ.ค. 05:54 70° 78° -12.9 05:41 78° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:53 66° 74° -20.8 05:12 72° 05:35 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 06:00 67° 14° 72° -27.8 04:52 69° 05:30 71° A
13 ก.ค. 06:00 67° 69° -3.8 05:55 69° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 06:07 74° 19° 73° -34.8 04:38 69° 05:27 10° 72° A
11 ส.ค. 06:07 74° 73° -10.8 05:43 72° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 06:09 84° 22° 78° -42.9 04:26 73° 05:23 12° 76° A
9 ก.ย. 06:09 84° 80° -18.9 05:28 78° 05:51 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:10 96° 13° 89° -28.6 05:10 85° 05:43 87° A
9 ต.ค. 06:10 96° 91° -4.6 06:07 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:16 106° 19° 99° -40.8 04:50 94° 05:38 10° 97° A
7 พ.ย. 06:16 106° 101° -16.7 05:44 99° 06:02 100° D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:30 113° 14° 110° -31.8 05:22 106° 06:00 108° A
7 ธ.ค. 06:30 113° 110° -7.8 06:15 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430