สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดสงขลา

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 7° 12.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 36.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสงขลา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:20249°251°9.118:34251°---F
18 ม.ค.18:21249°13°251°33.119:22253°18:48252°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:29258°258°14.418:55258°---F
17 ก.พ.18:29258°17°260°38.419:43262°19:02261°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:29269°10°268°22.319:14270°18:49269°A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:26280°277°9.518:48277°---F
17 เม.ย.18:26281°17°280°33.519:42282°19:00281°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:28289°12°286°23.719:24288°18:52287°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:34294°290°15.919:10291°18:50290°C
15 มิ.ย.18:34294°21°289°39.920:13291°19:1811°290°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:39292°290°8.918:55290°---F
14 ก.ค.18:39292°17°286°32.919:56288°19:13287°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:34285°286°1.618:36286°---F
12 ส.ค.18:34285°13°281°25.619:32282°19:00281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:20275°274°17.319:01275°18:38274°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:05264°266°7.318:25267°---F
10 ต.ค.18:05263°15°259°31.319:13262°18:35260°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:56253°254°18.918:38255°18:15254°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.18:01247°250°3.718:07250°---F
8 ธ.ค.18:01247°12°247°27.718:57249°18:26248°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสงขลา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:35111°11°112°-26.705:44110°06:12111°A
17 ม.ค.06:35111°110°-2.706:31109°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:35103°107°-21.506:00106°06:20107°C
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2492°13°103°-37.805:25101°05:58102°A
17 มี.ค.06:2391°97°-13.806:0997°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0980°91°-26.805:3190°05:5290°B
16 เม.ย.06:0980°-3°85°-2.806:1785°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.06:0171°15°84°-36.804:5582°05:3183°A
15 พ.ค.06:0171°78°-12.805:4578°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.06:0166°73°-20.705:1872°05:4273°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.06:0868°15°71°-27.604:5969°05:3770°A
13 ก.ค.06:0868°69°-3.606:0369°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:1174°19°71°-34.804:4570°05:3310°71°A
11 ส.ค.06:1174°73°-10.805:4972°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0984°22°76°-42.904:3274°05:2612°75°A
9 ก.ย.06:0984°79°-18.905:3178°05:5279°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:0596°12°87°-28.705:1085°05:4086°A
9 ต.ค.06:0596°-1°91°-4.706:0491°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:06106°18°97°-40.904:4694°05:3010°95°A
7 พ.ย.06:06106°100°-16.905:3799°05:5399°E
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:17113°14°108°-32.005:13105°05:48107°A
7 ธ.ค.06:17113°109°-8.006:04109°---F

Ephemeris : JPL DE430