สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดสุพรรณบุรี

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 28.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 07.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสุพรรณบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:11249°250°8.918:25251°---F
18 ม.ค.18:11249°13°248°32.919:15253°18:40251°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:24258°256°14.318:50258°---F
17 ก.พ.18:25258°17°257°38.319:40262°18:58259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:30269°10°267°22.319:16270°18:51268°A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:33281°276°9.618:54278°---F
17 เม.ย.18:34281°17°278°33.619:50282°19:08280°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:40290°12°285°23.919:36288°19:05286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:49294°289°16.119:23291°19:04290°D
15 มิ.ย.18:49294°21°287°40.120:27291°19:3311°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:53293°290°9.119:09291°---F
14 ก.ค.18:53293°16°285°33.120:08288°19:26286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:44286°286°1.818:47287°---F
12 ส.ค.18:44286°12°279°25.819:40282°19:09281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:25275°272°17.419:05275°18:43273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:04264°265°7.318:26266°---F
10 ต.ค.18:03263°15°257°31.319:10261°18:33259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:49253°252°18.818:32255°18:08253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:50247°249°3.517:58250°---F
8 ธ.ค.17:50247°11°244°27.518:47248°18:15246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสุพรรณบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:48111°10°114°-26.505:57111°06:26112°A
17 ม.ค.06:48111°110°-2.506:44110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:44103°109°-21.306:11107°06:29108°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2792°12°105°-37.705:33101°06:03103°A
17 มี.ค.06:2691°98°-13.706:1597°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0680°92°-26.805:3390°05:5191°B
16 เม.ย.06:0679°-3°84°-2.806:1785°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:5271°13°86°-36.904:5382°05:2684°A
15 พ.ค.05:5270°78°-12.905:4078°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:5066°74°-20.905:1072°05:3373°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:5767°14°72°-27.804:4969°05:2771°A
13 ก.ค.05:5867°69°-3.805:5369°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:0574°19°74°-34.904:3669°05:2510°72°A
11 ส.ค.06:0574°73°-10.905:4172°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0884°22°79°-42.904:2473°05:2212°77°A
9 ก.ย.06:0884°80°-18.905:2778°05:5079°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:1096°13°89°-28.605:0985°05:4387°A
9 ต.ค.06:1096°91°-4.606:0691°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:16106°19°100°-40.704:5094°05:3810°97°A
7 พ.ย.06:17107°101°-16.705:4499°06:02100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:31113°14°111°-31.805:23106°06:01108°A
7 ธ.ค.06:32113°110°-7.806:16109°---F

Ephemeris : JPL DE430