คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดตรัง

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 7° 33.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 36.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดตรัง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:24 249° 251° 9.1 18:38 251° - - - F
18 ม.ค. 18:24 249° 13° 251° 33.1 19:26 253° 18:52 252° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:32 258° 258° 14.5 18:58 258° - - - F
17 ก.พ. 18:33 258° 17° 259° 38.5 19:47 262° 19:05 261° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:33 269° 10° 268° 22.4 19:18 270° 18:53 269° A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:30 280° 277° 9.6 18:52 277° - - - F
17 เม.ย. 18:30 281° 17° 280° 33.6 19:46 282° 19:04 281° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:32 289° 12° 286° 23.8 19:28 288° 18:57 287° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:39 294° 290° 15.9 19:14 291° 18:54 290° C
15 มิ.ย. 18:39 294° 21° 289° 39.9 20:17 291° 19:23 11° 289° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:43 292° 290° 8.9 19:00 290° - - - F
14 ก.ค. 18:43 292° 17° 286° 32.9 20:01 288° 19:18 287° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:39 285° 286° 1.7 18:40 286° - - - F
12 ส.ค. 18:38 285° 13° 281° 25.7 19:36 282° 19:04 281° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:25 275° 273° 17.4 19:05 275° 18:42 274° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 18:09 264° 266° 7.4 18:30 267° - - - F
10 ต.ค. 18:08 263° 15° 259° 31.4 19:17 262° 18:39 260° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 18:00 253° 254° 19.0 18:42 255° 18:18 254° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 18:04 247° 250° 3.7 18:11 250° - - - F
8 ธ.ค. 18:04 247° 12° 246° 27.8 19:01 249° 18:29 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดตรัง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:39 111° 11° 112° -26.6 05:49 110° 06:17 111° A
17 ม.ค. 06:39 111° 110° -2.6 06:36 109° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:39 103° 107° -21.4 06:05 106° 06:24 107° C
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:28 92° 13° 103° -37.7 05:29 101° 06:02 102° A
17 มี.ค. 06:28 91° 97° -13.7 06:14 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 06:13 80° 91° -26.7 05:35 90° 05:56 90° B
16 เม.ย. 06:13 80° -3° 85° -2.7 06:21 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 06:04 71° 15° 84° -36.7 04:59 82° 05:35 83° A
15 พ.ค. 06:04 71° 78° -12.7 05:48 78° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 06:05 66° 73° -20.6 05:22 72° 05:46 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 06:11 68° 14° 71° -27.6 05:03 69° 05:41 70° A
13 ก.ค. 06:11 68° 69° -3.6 06:06 69° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 06:15 74° 19° 71° -34.7 04:49 70° 05:37 10° 71° A
11 ส.ค. 06:15 74° 73° -10.7 05:52 72° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 06:13 84° 22° 76° -42.8 04:35 74° 05:30 12° 75° A
9 ก.ย. 06:13 84° 79° -18.8 05:35 78° 05:56 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:09 96° 12° 87° -28.6 05:14 85° 05:45 87° A
9 ต.ค. 06:09 96° -1° 91° -4.6 06:08 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:10 106° 18° 97° -40.8 04:50 94° 05:35 10° 95° A
7 พ.ย. 06:11 106° 100° -16.8 05:42 99° 05:58 99° E
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:21 113° 14° 108° -32.0 05:17 105° 05:53 107° A
7 ธ.ค. 06:22 113° 109° -8.0 06:09 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430