คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดบึงกาฬ

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 21.4′ เหนือ ลองจิจูด 103° 39.1′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดบึงกาฬ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 17:43 247° 246° 9.3 17:59 247° - - - F
7 ม.ค. 17:44 247° 13° 243° 33.3 18:50 249° 18:13 246° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:01 253° 251° 14.0 18:26 253° - - - F
6 ก.พ. 18:02 254° 15° 250° 38.0 19:15 257° 18:34 253° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:13 265° 261° 19.2 18:49 264° 18:29 262° C
8 มี.ค. 18:13 265° 18° 262° 43.2 19:37 269° 18:51 10° 265° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:20 277° 272° 2.5 18:22 272° - - - F
6 เม.ย. 18:20 277° 11° 273° 26.5 19:13 277° 18:43 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:28 287° 283° 12.7 18:52 285° - - - F
6 พ.ค. 18:28 288° 17° 283° 36.7 19:48 288° 19:04 285° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:39 294° -2° 291° 1.6 18:35 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:39 294° 11° 289° 25.6 19:35 293° 19:04 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:46 295° 291° 16.5 19:21 293° 19:02 292° D
4 ก.ค. 18:46 294° 19° 286° 40.5 20:20 291° 19:27 10° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:40 289° 288° 8.5 19:01 290° - - - F
2 ส.ค. 18:40 289° 16° 281° 32.5 19:54 286° 19:13 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:22 280° 282° 0.8 18:30 283° - - - F
31 ส.ค. 18:21 279° 12° 273° 24.7 19:19 277° 18:47 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 17:56 268° 265° 16.5 18:38 268° 18:15 266° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:35 256° 258° 7.0 17:57 259° - - - F
29 ต.ค. 17:35 256° 14° 248° 31.0 18:44 254° 18:05 251° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:27 248° 245° 19.4 18:10 248° 17:46 246° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:37 246° 245° 5.4 17:45 245° - - - F
27 ธ.ค. 17:37 246° 12° 240° 29.4 18:40 246° 18:05 243° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดบึงกาฬ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:38 114° 10° 117° -25.8 05:47 112° 06:16 115° A
6 ม.ค. 06:39 114° 113° -1.8 06:37 113° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:38 107° 113° -21.4 06:08 111° - - - F
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:22 96° 10° 110° -40.7 05:31 106° 05:59 109° A
6 มี.ค. 06:21 96° 103° -16.7 06:10 103° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 05:58 84° 98° -33.9 05:23 95° 05:43 97° B
5 เม.ย. 05:57 84° -1° 90° -9.9 06:00 91° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:37 73° 84° -24.1 05:13 82° - - - F
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:28 66° 12° 79° -35.5 04:30 75° 05:02 77° A
3 มิ.ย. 05:28 66° 72° -11.5 05:16 71° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:33 65° 70° -20.7 04:48 67° 05:13 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 05:43 70° 15° 71° -28.5 04:30 67° 05:11 70° A
1 ส.ค. 05:43 71° 69° -4.5 05:35 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 05:50 80° 19° 76° -35.8 04:18 70° 05:09 10° 74° A
30 ส.ค. 05:50 80° 76° -11.8 05:24 74° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 05:55 91° 23° 84° -43.5 04:07 77° 05:07 13° 81° A
28 ก.ย. 05:55 92° 86° -19.5 05:10 82° 05:35 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:03 103° 15° 97° -28.6 04:55 92° 05:33 95° A
28 ต.ค. 06:03 103° 99° -4.6 05:56 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:17 111° 21° 110° -39.8 04:40 101° 05:34 11° 106° A
26 พ.ย. 06:18 112° 109° -15.8 05:40 106° 06:01 108° C
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:34 114° 13° 118° -29.6 05:27 112° 06:04 115° A
26 ธ.ค. 06:35 114° 115° -5.6 06:25 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430