คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดชัยภูมิ

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 48.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 02.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดชัยภูมิ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 17:54 247° 247° 9.5 18:10 248° - - - F
7 ม.ค. 17:55 247° 13° 244° 33.5 19:01 249° 18:24 246° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:11 254° 252° 14.1 18:36 253° - - - F
6 ก.พ. 18:11 254° 16° 251° 38.1 19:24 257° 18:44 254° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:20 265° 261° 19.3 18:57 264° 18:37 263° C
8 มี.ค. 18:21 265° 19° 263° 43.3 19:44 269° 18:58 10° 265° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:25 277° 272° 2.6 18:29 272° - - - F
6 เม.ย. 18:25 277° 11° 273° 26.6 19:18 277° 18:49 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:31 287° 283° 12.8 18:55 284° - - - F
6 พ.ค. 18:31 287° 17° 284° 36.8 19:51 288° 19:07 286° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:40 293° -1° 290° 1.7 18:38 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:41 294° 11° 289° 25.7 19:37 292° 19:06 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:47 294° 291° 16.5 19:23 293° 19:03 292° D
4 ก.ค. 18:47 294° 20° 286° 40.5 20:22 291° 19:29 11° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:43 289° 288° 8.5 19:03 289° - - - F
2 ส.ค. 18:43 289° 16° 281° 32.5 19:58 285° 19:16 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:26 280° 282° 0.8 18:34 283° - - - F
31 ส.ค. 18:26 279° 13° 274° 24.8 19:24 277° 18:52 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:03 268° 265° 16.6 18:45 268° 18:22 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:44 257° 258° 7.1 18:06 259° - - - F
29 ต.ค. 17:44 256° 15° 249° 31.1 18:54 254° 18:15 252° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:38 248° 245° 19.6 18:22 248° 17:57 247° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:48 246° 245° 5.6 17:56 246° - - - F
27 ธ.ค. 17:48 246° 12° 241° 29.6 18:51 246° 18:16 244° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดชัยภูมิ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:40 113° 10° 116° -25.8 05:49 112° 06:18 114° A
6 ม.ค. 06:41 113° 112° -1.8 06:39 112° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:41 107° 113° -21.4 06:10 111° 06:27 112° E
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:27 96° 11° 110° -40.6 05:34 106° 06:04 108° A
6 มี.ค. 06:26 96° 103° -16.6 06:14 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:05 84° 98° -33.7 05:29 95° 05:49 97° B
5 เม.ย. 06:05 84° -1° 90° -9.7 06:06 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:47 73° 84° -24.0 05:21 83° 05:35 83° E
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:40 67° 13° 79° -35.4 04:39 75° 05:13 77° A
3 มิ.ย. 05:40 67° 72° -11.4 05:26 71° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:44 66° 70° -20.5 04:59 68° 05:24 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 05:53 71° 15° 71° -28.3 04:42 67° 05:21 69° A
1 ส.ค. 05:53 71° 69° -4.3 05:46 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 05:59 80° 19° 75° -35.6 04:29 70° 05:19 10° 73° A
30 ส.ค. 05:59 80° 76° -11.6 05:34 74° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:01 91° 23° 83° -43.4 04:16 77° 05:15 12° 81° A
28 ก.ย. 06:01 92° 85° -19.4 05:19 83° 05:42 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:07 103° 14° 96° -28.5 05:01 92° 05:38 94° A
28 ต.ค. 06:07 103° 98° -4.5 06:01 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:19 111° 20° 109° -39.8 04:44 101° 05:37 11° 105° A
26 พ.ย. 06:20 111° 109° -15.7 05:44 106° 06:04 107° C
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:36 114° 13° 117° -29.6 05:29 112° 06:06 114° A
26 ธ.ค. 06:36 114° 114° -5.6 06:27 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430